2021-11-06
Bryt det digitala utanförskapet – kommunala IT-lotsar

Bryt det digitala utanförskapet – kommunala IT-lotsar

Vänsterpartiet föreslår nu i en motion till kommunfullmäktige att Ludvika kommun som en arbetsmarknadsåtgärd ska införa kommunala IT-lotsar. Syftet med detta är att bryta det stora och växande digitala utanförskap som finns i samhället, samt att skapa sysselsättning till personer som idag lever på försörjningsstöd. Motionen i sin helhet: Bryt det digitala utanförskapet – inrätta kommunala IT-lotsar i Ludvika kommun I takt med att allt fler samhällsfunktio...
2021-07-01
Beslut på 70 miljoner ska fattas i fullmäktige, inte i slutna styrelserum

Beslut på 70 miljoner ska fattas i fullmäktige, inte i slutna styrelserum

Vänsterpartiet är starkt kritiska till att Ludvika kommunfastigheter i ett beslut fattat långt från offentlighetens ljus bundit upp kommunen och skattebetalarna att under de kommande 20 åren hyra...
2021-05-26
Flytta skolans kansli till Grängesberg

Flytta skolans kansli till Grängesberg

Vänsterpartiet har i flera år kämpat för att kommunala jobb ska utlokaliseras till Grängesberg. Syftet är främst att stärka Grängesberg som samhälle samt att förmå Ludvika kommun att anvä...
2021-03-12
Vänsterpartiet starkt kritiskt till Ludvikahems skatteplanering, begär svar från finansministern

Vänsterpartiet starkt kritiskt till Ludvikahems skatteplanering, begär svar från finansministern

Efter att det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem på fredagen beslutat att bolagets vinst på över 75 miljoner ska hållas borta från beskattning genom aktiv skatteplanering begär nu Vänsterparti...
2020-12-16
Välfärden först – Sänk hyran för skola och omsorg

Välfärden först – Sänk hyran för skola och omsorg

Efter fullmäktiges budgetbeslut står det nu klart att Ludvika under nästa år behöver genomföra stora nedskärningar inom såväl skola som äldreomsorg. Inom förskola, grundskola, fritidshem oc...