Vänsterpartiet begär granskning av bolagsstyrning

Det kommunala bolaget Stora Brunnsvik AB har allt sedan starten 2015 präglats av miljonförluster och en stor oförmåga att underhålla och förvalta ägandet av den gamla folkhögskolan. De kalkyler och underlag som presenterades för kommunfullmäktige inför kommunens beslut att köpa Brunnsvik av LO har i efterhand visat sig vara helt orealistiska glädjekalkyler. När bolaget inför […]