Stärkt äldreomsorg i Ludvika – nej till nedskärningar

Den senaste mandatperioden har den styrande majoriteten med socialdemokrater och moderater i spetsen beslutat om stora nedskärningar inom äldreomsorgen. I Fredriksberg har man avvecklat det särskilda boendet med heldygnsomsorg och avvecklat demensplatserna. Resultatet blir en lägre nivå av omsorg samtidigt som den som är i behov av stora omsorgsinsatser riskerar att tvingas flytta från Fredriksberg. […]

En välfärd att lita på – valprogram 2022-2026

Vänsterpartiet i Ludvika går till val på parollen ”En välfärd att lita på”. I vårt lokala valprogram presenterar vi en lång rad förslag på förbättringar vi vill se i Ludvikas välfärd den kommande mandatperioden. Den nedskärningspolitik som präglat denna mandatperiod måste ersättas med en progressiv välfärdspolitik som satsar mer på skola och äldreomsorg. En viktig […]