Vid senaste sammanträdet med vård- och omsorgsnämnden beslutade den styrande majoriteten med socialdemokrater och moderater i spetsen om historiskt stora nedskärningar inom Ludvikas äldreomsorg. Genom att besluta om att personalkostnaderna ska pressas ner med över 20 miljoner kronor eller minst 8 procent redan under 2022 riktar man udden mot alla de välfärdshjältar som slitit så hårt under den mycket tuffa pandemin.

Beslutet kan inte beskrivas som annat än en käftsmäll rakt i ansiktet på alla medarbetare som sliter varje dag inom Ludvikas vård- och omsorgsförvaltning. Beslutet utgör ett politiskt magplask av stora proportioner. Det är obegripligt hur en socialdemokratiskt ledd nämnd utan att blinka kan besluta om den här typen av nedskärningar i välfärden.

Genom att omprioritera kommunens ekonomi skulle den här typen av nedskärningar inte vara nödvändiga. För samtidigt som dessa stora nedskärningar beslutas har kommunen budgeterat med ett oansvarigt högt överskottsmål på nästan 40 miljoner kronor och dessutom pågår ett ständigt miljonregn över kommunens fastighetsbolag. De senaste två åren har fastighetsbolaget gjort en vinst på 20 miljoner kronor. Det är en vinst som till sista krona beror på att framförallt skolan och äldreomsorg betalt mer i hyra än vad kommunen haft i kostnader för sina lokaler. Bolagiseringen av fastigheterna har lett till att miljoner omfördelas från välfärden till ett kommunalt fastighetsbolag.

Vänsterpartiet röstade nej till förslaget om kraftiga nedskärningar inom vård- och omsorg. Vi anser att det vore mycket bättre att istället överge överskottsmålet och omfördela vinsterna från fastighetsbolagets till välfärden genom sänkta hyror. På så sätt skulle detta enorma stålbad i äldreomsorgen kunna undvikas.

Två andra åtgärder som vi också vill se för att både öka kvalitén inom äldreomsorgen och på sikt även spara pengar är dels att öka grundbemanningen med mer fast anställd personal istället för den stora mängden timvikarier samt att de serviceinsatser såsom städ och inköp som idag utförs av hemtjänsten istället ska flyttas till kommunens arbetsmarknadsenhet.

De nu beslutade nedskärningarna beror inte på någon naturlag utan är medvetna politiska beslut fattade av Ludvikas socialdemokrater och moderater. Det finns ett alternativ till denna sorgliga och ovärdiga nedskärningspolitik och det alternativet står Vänsterpartiet för. Vi tänker göra allt i vår makt för att stoppa detta vansinniga nedskärningsbeslut. Det är sorgligt att se hur Ludvikas Socialdemokrater övergett partiets stolta tradition av att värna välfärden. Det här beslutet är en katastrof och det är bara att hoppas att väljarna i september petar bort nedskärningsgänget från kommunledningen.

Lars Handegard (V)
2e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

Nall Anneli Bringås (V)
ersättare vård och omsorgsnämnden

Tommy Håkansson (V)
ordförande Kommunalvänstern Dalarna