Vänsterpartiet Ludvika

Bryt det digitala utanförskapet – inför IT-lotsar

I takt med att allt fler samhällsfunktioner blir digitala ökar det så kallade digitala utanförskapet. För många personer innebär det en kraftigt försämrad tillgänglighet. Anledningarna till det är flera. Dels finns det många äldre som inte klarar av att använda digitala tjänster, men det finns också många som av ekonomiska skäl hamnar i ett digitalt utanförskap. Därför föreslår nu Vänsterpartiet att Ludvika kommun som en arbetsmarknadsåtgärd inrättar kommunala IT-lotsar som kan hjälpa personer att använda digitala lösningar såsom att boka biljetter, använda digitala myndighetstjänster, få hjälp med videosamtal och installation av BankID med mera.

Tjänsten kan antingen skötas i kommunal regi genom Arbetsmarknads- och integrationsenheten eller genom att kommunen upphandlar tjänsten från ett icke vinstdrivande socialt företag (så kallat SVB-bolag). För att säkerställa tillgänglighet i hela kommunen skulle verksamheten med fördel kunna bedrivas i de kommunala biblioteken och biblioteksfilialerna.

Enligt statistik från Internetstiftelsen behöver 30 procent av de äldsta hjälp för att klara olika internetsysslor såsom videosamtal och att installera BankID. Enligt samma källa riskerar så många som var fjärde person att hamna i ett utvidgat digitalt utanförskap där man inte på egen hand klarar av att hantera digitala tjänster.

Genom att tillhandahålla stöd från IT-lotsar och genom att hålla utrustning såsom datorer och/eller surfplattor tillgängligt för allmänheten på biblioteken kan Ludvika kommun aktivt arbeta med att öka den digitala tillgängligheten. Förutom att hålla tjänsten tillgänglig på biblioteken bör tjänsten även erbjudas på kommunens äldreboenden.

Liknande satsningar görs nu i andra delar av landet, bland annat i Stockholm, Skövde och Falun. Ludvika kommun som har som övergripande mål att kommunen ska vara en bra kommun att leva i, där bland annat tillgängligheten till kommunal service lyfts fram, borde i likhet med dessa kommuner satsa på digitala IT-lotsar. Det skulle dessutom bidra till att personer som idag lever i utanförskap och är beroende av försörjningsstöd istället får en lön att leva på och får en möjlighet att göra en viktig insats för att bryta det digitala utanförskapet.

Därför föreslår Vänsterpartiet

  • Inför kommunala IT-lotsar som ett arbetsmarknadsprojekt i Ludvika kommun
  • Att tjänsten antingen ska bedrivas i kommunal regi eller genom ett icke vinstdrivande socialt företag
  • Att IT-lotsar ska finnas i alla större kommundelar, förslagsvis utlokaliserade till kommunens bibliotek samt på kommunens särskilda boenden

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera