Vänsterpartiet Ludvika

Öppna en fritidsgård i Marnäs

Vänsterpartiet vill att kommunen öppnar en fritidsgård i Marnäs. Det är oerhört viktigt att skapa trygga och bra mötesplatser för barn och ungdomar.

Marnäs är ett av de områden i kommunen där det bor flest barn och ungdomar. Vi vill att LudvikaHem ska bekosta en fritidsgård i området.

En fritidsgård skulle fylla en stor funktion i området och skapa en trygg och bra mötesplats med
olika meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar.

Som ett kommunalt bostadsbolag har LudvikaHem ett stort socialt ansvar. Det är hög tid att bolaget tar det ansvaret och satsar i Marnäs som är ett av bolagets största bostadsområden.

För att LudvikaHem ska kunna finanisera en fritidsgård så vill vi att kommunen sänker det avkastningskrav man har på bolaget. Det är viktigare att LudvikaHem satsar på sociala aktiviteter i sina bostadsområden än att bolaget prioriterar ökade vinster.

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera