Vänsterpartiet Ludvika

Stärk Ludvikas äldreomsorg

Den senaste mandatperioden har den styrande majoriteten med socialdemokrater och moderater i spetsen beslutat om stora nedskärningar inom äldreomsorgen.

I Fredriksberg har man avvecklat det särskilda boendet med heldygnsomsorg och avvecklat demensplatserna. Resultatet blir en lägre nivå av omsorg samtidigt som den som är i behov av stora omsorgsinsatser riskerar att tvingas flytta från Fredriksberg.

Mindre än ett halvår innan valet 2022 har majoriteten beslutat om enorma nedskärningar riktade mot personalen – minst 8 procent av personalkostnaderna ska bort innan året är slut. Det motsvarar minst 80 årsarbetare.

Om beslutet genomförs innebär det en katastrof för Ludvikas äldreomsorg.

Vänsterpartiet är motståndare till denna oansvariga nedskärningspolitik och vill att kommunen
istället prioriterar äldreomsorgen.

Samtidigt som man genomför stora nedskärningar inom omsorgen har kommunen ett oansvarigt högt överskottsmål på 40 miljoner. Dessutom pågår ett ständigt miljonregn över kommunens fastighetsbolag som de senaste två åren gjort över 20 miljoner i vinst – pengar som kommer från främst skola och äldreomsorg.

Pengarna finns för att undvika de stora nedskärningarna inom äldreomsorgen om man prioriterar välfärden framför oansvarigt höga överskottsmål och fördelar pengar från fastighetsbolaget till
välfärden.

Ett annat stort bekymmer inom äldreomsorgen är den väldigt stora omsättningen på personal och de många otrygga anställningarna. Istället för en väldigt stor andel timvikarier utan varje form av anställningstrygghet vill Vänsterpartiet se en rejält ökad grundbemanning av fast anställd personal samt att även den vikariepersonal som behövs för att klara exempelvis sjukfrånvaro ska vara tillsvidareanställd.

Det innebär inte bara anständiga anställningsvillkor för den enskilde anställde. Det innebär också minskade kostnader i form av lägre sjukfrånvaro, minskad administration och en betydligt högre personalkontinuitet. Detta skulle öka omsorgens kvalitet.

Flytta serviceinsatser till arbetsmarknadsenheten

Vi vill att ansvaret för serviceinsatser såsom städning och inköp flyttas från hemtjänsten till kommunens arbetsmarknadsenhet. På så sätt kan vår omsorgsutbildade personal fokusera på omsorgsarbete samtidigt som timanställda som saknar utbildning kan erbjudas fasta jobb inom serviceorganisationen.

Förslaget innebär också att många personer som idag lever på försörjningsstöd kan få ett jobb.

Detta skulle öka kvaliteten och samtidigt spara pengar

Så vill Vänsterpartiet förbättra äldreomsorgen

  • Mer pengar till Vård- och omsorgsnämnden
  • Ökad bemanning och fasta jobb
  • Återställ Säfsgården
  • Flytta serviceinsatser till Arbetsmarknadsenheten
  • Återinför matdistribution till äldre

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera