Vänsterpartiet Ludvika

Kommunbudget

Kommunens budget utgör det enskilt viktigaste beslutet för att styra den kommunala verksamheten. Det är i samband med budgetbeslutet som de ekonomiska ramarna för respektive verksamhet beslutas.

I juni 2022 fastställdes budgeten för 2023. Denna kommer sedan följas upp med ett nytt beslut i November 2022 innan budgeten slutligt spikas för nästa år. Valet kan förhoppningsvis resultera i att Vänsterpartiet efter valet får möjlighet att genom förhandlingar med andra partier skapa en bättre budget än den som den nuvarande majoriteten (S, M, L och Kd) beslutade om i juni.

Några av de större skillnaderna mellan Vänsterpartiets budgetförslag för 2023, och majoritetens budgetförslag

  • Vänsterpartiet föreslår 43 miljoner mer till välfärden
  • Vänsterpartiet vill sänka hyrorna för vård- och omsorg, skola/förskola och kultur och samhällsutveckling med 8 miljoner kronor
  • Vänsterpartiet reserverar 12,5 miljoner för jobbskapande åtgärder
  • Vänsterpartiets budget innehåller reserverade medel för att införa avgiftsfri förskola för barnfamiljer som har en månadsinkomst understigande 26.250 kronor
  • Vänsterpartiet ger Vård- och omsorg en tillräckligt hög budgetram för att stoppa de pågående nedskärningarna, och möjlighet att istället öka grundbemanningen
  • Vänsterpartiet reserverar 2 miljoner för att återetablera Säfsgården som ett särskilt boende med heldygnsomsorg och demensomsorg
  • Vänsterpartiet vill sänka kommunens överskottsmål med 25 miljoner för att stärka välfärden
  • Vänsterpartiet vill under 2023 återföra 10 miljoner av tidigare vinster från Ludvika Kommunfastigheter AB till välfärden
  • Vänsterpartiet vill att Ludvika Kommunfastigheter ger ett ägartillskott till LudvikaHem för att finansiera öppnandet av en fritidsgård i Marnäs

Här kan du ladda hem en sammanfattning av vårt budgetförslag

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera