Vänsterpartiet Ludvika

Använd skattevinsten till sociala investeringar

FB-SocialaLAhemVid nästa styrelsemöte med Ludvika Kommunfastigheter AB kommer Vänsterpartiet begära att de miljoner som Ludvikahem genom skatteplanering kunde undvika att betala i bolagsskatt för 2018 års vinst ska återföras till bolaget, och där öronmärkas för sociala projekt som bidrar till ökad social hållbarhet i våra bostadsområden och till sänkta kostnader för försörjningsstöd.
Bakgrunden är att Ludvikahem för att slippa betala bolagsskatt på sin vinst för 2018 valde att överföra hela resultatet till moderbolaget Ludvika Kommunfastigheter AB som sedan tidigare har förlustavdrag som kan användas för att undvika att betala skatt. Denna lagliga men moraliskt tveksamma skatteplanering resulterade i att Ludvikahem undvek bolagsskatt på ungefär 5,5 miljoner kronor.

Inför bolagsstämman med Ludvika Kommunfastigheter AB föreslog Vänsterpartiet att dessa pengar skulle överföras till Ludvika kommun genom aktieutdelning, och att medlen skulle användas av kommunen för att återinföra matdistribution till äldre och införa en kommunal fixartjänst. Två satsningar som både skulle bidra till en ökad trygghet för våra äldre och skapa fler jobb. Tyvärr valde majoriteten att inte lyssna på förslaget.

Nu kräver vi istället att dessa pengar till sista krona används för att bidra till en ökad social hållbarhet och för att sänka kommunala kostnader för försörjningsstöd. De här pengarna kan finansiera arbetsmarknadssatsningar som tar människor bort från utanförskap och arbetslöshet. Det vore direkt ansvarslöst av Socialdemokraterna och Moderaterna att inte använda medlen på detta sätt.

Därför kommer vi på nästa styrelsemöte föreslå följande

Att de 5,5 miljoner som Ludvikahem genom koncernbidrag till LKFAB kunde undvika att betala i bolagsskatt återförs till Ludvikahem

Att Ludvikahem öronmärker dessa pengar för sociala satsningar med mål att skapa en ökad social hållbarhet i Ludvikahems bostadsområden

Att Ludvikahem inom ramen för detta sociala projekt intar en aktiv roll i det kommungemensamma arbetet ”Ludvikamodellen”

För ytterligare information

Lars Handegard
Oppositionsråd
076 – 555 81 97

Conny Bringås
Styrelseledamot LKFAB/Ludvikahem
070-252 03 11

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera