Vänsterpartiet Ludvika

Avlöva inte Säfsgården!

Safsgarden-InneArtikel

Den politiska majoriteten med Socialdemokraterna och Moderaterna i spetsen har beslutat om stora nedskärningar inom äldreomsorgen. Tillsammans med Sverigedemokraterna tävlar man om vem som kan ge omsorgen minst resurser. Under 2019 har majoriteten budgeterat med nedskärningar på över 10 miljoner kronor och som en ytterligare åtgärd föreslår man nu att demensplatserna på Säfsgården i Fredriksberg avvecklas.

Denna avlövning av Säfsgården innebär att Fredriksberg förlorar 4 årsarbeten. Detta är ett hårt slag mot den lokala arbetsmarknaden och sett till befolkningsmängd motsvarar det ungefär 100 jobb i Ludvika tätort.

Vänsterpartiet är motståndare till förslaget och vi kommer att rösta nej när frågan avgörs av vård- och omsorgsnämnden den 16 oktober. I vårt fullt ut finansierade budgetförslag får äldreomsorgen de resurser som krävs för att kunna behålla demensplatserna i Fredriksberg och för att slippa stora personalnedskärningar. Den här åtgärden är inget som måste genomföras utan en politisk prioritering gjord av S och M.

Att Ludvika kommun har höga lokalkostnader är inget nytt. Det har länge varit känt att man har förhållandevis gott om lokaler för omsorgsboende. Därför var vi i Vänsterpartiet motståndare till att kommunen köpte Biskopsgården av Landstinget sommaren 2017. Detta var en ogenomtänkt och oansvarig fastighetsaffär som kommer att belasta kommunekonomin hård både i form av minskat investeringsutrymme och ökade lokalkostnader.

Nu är det Fredriksberg och välfärdsarbetarna som får betala priset för Socialdemokraternas oansvariga fastighetsaffärer. Hade man istället lyssnat på oss hade man kunnat säga upp hyreskontraktet på Biskopsgården och därigenom spara nästan 6 miljoner om året i minskade hyreskostnader. De omsorgsplatser som behövs hade man kunnat iordningställa på de boenden som kommunen redan ägde, exempelvis Säfsgården.

Vill man sänka omsorgens kostnader bör man istället fokusera på den kostsamma höga och ökande sjukfrånvaron eller det kraftiga nyttjandet av otrygga anställningar som genom ökad grundbemanning med fasta jobb skulle sänka de administrativa kostnaderna mer än vad en nedläggning av Säfsgårdens demensplatser förväntas ge.

Det är hög tid att överge ett orealistiskt överskottsmål och prioritera välfärd i hela kommunen. Äldreomsorgen måste ges tillräckliga resurser för att ha en rimlig och hållbar bemanningsnivå och personal med anställningstrygghet. Det kommer både att sänka kostnaderna på lång sikt och skapa en bättre välfärd.

Läs också
Vårt budgetförslag för 2019 som innehåller 13,8 miljoner extra till äldreomsorgen

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera