Vänsterpartiet Ludvika

Brist på demokrati och insyn vid kommunala chefsrekryteringar i Ludvika

Den demokratiska processen har under en längre tid åsidosatts vid rekrytering av höga chefer i Ludvika kommun. Rekryteringen av nuvarande kommunchef Jan Lindström skedde efter en stormig och långdragen process där den rekryteringsgrupp som utsetts av kommunstyrelsen inte lyckades att enas om en kandidat. Efter den rekryteringen tycks taktiken snarast vara att undvika att ha en demokratisk rekryteringsprocess.

Den rekryteringsgrupp som utsågs under våren 2018 för att hantera rekryteringen av en ny förvaltningschef för Samhällsbyggnads bestod av dåvarande kommunalråden Lars Handegard (V), Lotta Wedman (Mp), oppositionsrådet HåGe Persson (M) samt kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson (S). Gruppen genomförde ett antal intervjuer under sommaren, men sedan avstannade rekryteringsprocessen i väntan på valresultatet.

I början av november lät kommunchefen meddela att rekryteringsgruppen var överens, och ett förslag på chef för samhällsbyggnadsförvaltningen presenterades. Påståendet att rekryteringsgruppen skulle vara överens var dock taget helt ur luften – gruppen hade inte ens träffats för att diskutera vem man skulle erbjuda anställning. I den kritik som sedan framkom i samband med att Dalarnas Tidningar uppmärksammade turerna kring rekryteringen, lovades bättring till kommande rekryteringar.

Trots frågetecknen drev kommunstyrelsens nya S-M-majoritet igenom anställningen av chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Bara en vecka senare utsåg kommunstyrelsens arbetsutskott en rekryteringsgrupp bestående av HåGe Persson (M), Leif Pettersson (S), Åsa Bergkvist (S) och Lars Handegard (V), och gav kommunchefen i uppdrag att med stöd av denna grupp inleda rekryteringen av en ny förvaltningschef till Vård- och omsorgsförvaltningen.

Efter några inledande diskussioner om rekryteringsannonsens utformning i slutet av november har denna rekryteringsgrupp inte kallats till några möten. Däremot har representanter för den nya S-M-majoriteten drivit en parallell process där de själva har genomfört intervjuer av kandidater. Till  kommunstyrelsens sammanträde den 19 februari lägger man fram ett förslag på att erbjuda en av de intervjuade kandidaterna anställning.

Majoriteten hänvisar till att man informerat ett av de två oppositionsråden, Centerpartiets Hans Gleimar, om vem som ska anställas. Det är naturligtvis bra att man väljer att informera Centerpartiet, men det enda rimliga är att den rekryteringsgrupp som utsetts av KSAU faktiskt används för rekrytering och att hela oppositionen hålls informerad om processen.

Att ytterligare en hög chef i kommunen rekryteras utan att man tar hänsyn till demokratiskt tagna beslut, och utan att delar av rekryteringsgruppen ens har insyn, är oroväckande. De ansvariga politikernas agerande framstår som antingen häpnadsväckande amatörmässigt och ogenomtänkt, eller som ett högst medvetet försök att åsidosätta den kommunala demokratin.

Vänsterpartiet kommer med anledning av denna bristfälliga rekryteringsprocess inte att delta i beslutet att anställa förvaltningschef vid Vård- och omsorgsförvaltningen.

För Vänsterpartiet i Ludvika

Lars Handegard
Oppositionsråd

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera