Vänsterpartiet Ludvika

En välfärd att lita på – valprogram 2022-2026

Vänsterpartiet i Ludvika går till val på parollen ”En välfärd att lita på”. I vårt lokala valprogram presenterar vi en lång rad förslag på förbättringar vi vill se i Ludvikas välfärd den kommande mandatperioden. Den nedskärningspolitik som präglat denna mandatperiod måste ersättas med en progressiv välfärdspolitik som satsar mer på skola och äldreomsorg.

En viktig del i att göra en annan politik möjlig är att ge upp det oansvarigt höga överskottsmålet och istället lägga mer pengar på välfärden. Kommunens hyror måste sänkas, och de mångmiljonvinster som byggts upp i det kommunala fastighetsbolaget måste återföras till välfärden.

Genom storsatsningar på jobbskapande åtgärder kan kommunens kostnader för försörjningsstöd sänkas dramatiskt, samtidigt som välfärden kan utvecklas. Framförallt vill vi satsa mer på ökad service till äldre och insatser för barn och ungdomar.

Några av våra förslag för nästa mandatperiod

 • 40 miljoner mer till välfärden (sänkt överskottsmål, sänkt hyra och återföring av vinster från LKFAB till välfärden)
 • Ökad bemanning och fasta jobb i äldreomsorgen – stoppa nedskärningarna
 • Mer pengar till skola och förskola
 • Öppna en fritidsgård i Marnäs
 • Öppna en fritidsbank
 • Inför fixartjänst för äldre, IT-lotsar och matdistribution
 • Nolltaxa i förskolan för ekonomiskt utsatta barnfamiljer
 • Avgiftsfri kulturskola
 • Fri skolfrukt från förskoleklass till årskurs 6
 • Flytta kommunala jobb till Grängesberg
 • Återställ Säfsgården som säbo med demensavdelning

Här nedan kan du läsa vårt valprogram i sin helhet

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera