Vänsterpartiet Ludvika

Flytta skolans kansli till Grängesberg

FB - 210526 - FlyttaVänsterpartiet har i flera år kämpat för att kommunala jobb ska utlokaliseras till Grängesberg. Syftet är främst att stärka Grängesberg som samhälle samt att förmå Ludvika kommun att använda de lokaler man äger i Grängesberg istället för att hyra kontorslokaler i Ludvika. Vid social- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj kommer Vänsterpartiet därför föreslå att nämnden ska inleda arbetet för att flytta skolans kansli från de hyrda lokalerna på Östra Storgatan i Ludvika till gruvkontoret i Grängesberg.

– Vi ser stora eftersatta behov inom skolan i Ludvika som kräver mer pengar, då kan vi inte hålla på och hyra kontorslokaler av privata fastighetsägare samtidigt som vi äger egna lokaler som står tomma och kostar pengar, säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar.

Efter att Socialdemokraterna lagom till första maj 2018 anslöt sig till Vänsterpartiets förslag om att utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg har inte mycket hänt. Den motion Vänsterpartiet lagt om att utlokalisera jobb ansåg majoriteten vara tillgodosedd trots att inte ett enda kommunalt jobb flyttats till Grängesberg. Därefter har majoriteten i dåvarande samhällsbyggnadsnämnden beslutat att man anser att Grängesberg ligger för långt bort och därmed stoppat alla konkreta planer på en utlokalisering.

– Kunde man besluta att högstadieelever kan åka buss till Ludvika så kan man lika väl fatta beslut om att kommunala tjänstemän ska ha sina arbetsplatser i Grängesberg, fortsätter Handegard.

Vid social- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj kommer Vänsterpartiet föreslå att förvaltningen ska få i uppdrag att tillsammans med kommunens fastighetsbolag utreda förutsättningarna för att flytta skolans kansli från Östra Storgatan i Ludvika till Gruvkontoret i Grängesberg. Förslaget är att utredningen ska vara klar innan årsskiftet.

Man behöver ta fram en kalkyl på vad det kostar att iordningställa lokalerna i Gruvkontoret tillsammans med kommunens fastighetsbolag. Därefter finns bland annat vissa arbetsrättsliga regler gällande flytt av arbetsplatser som behöver följas. Innan hösten 2022 måste också hyresavtalet på Östra storgatan sägas upp.

– Vår förhoppning är att skolans kansli ska kunna flytta in i gruvkontoret senast till årsskiftet 2022/2023. Nu är det upp till bevis för Socialdemokraterna om deras tal om att flytta kommunala jobb till Grängesberg bara var valfläsk eller om de menar allvar, avslutar Handegard.

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera