Vänsterpartiet Ludvika

Fossilfri och kostnadseffektiv fordonsflotta efter bifall av V-motion

FB-Fordon02Vid fullmäktiges senaste möte bifölls Vänsterpartiets motion ”Effektiv och fossilfri fordonsflotta”. Nu ska Ludvika kommun skaffa en mer kostnadseffektiv och fossilfri fordonsflotta. Att det finns utrymme för effektiviseringar och kostnadsbesparingar råder det ingen tvekan om. Kommunen har idag ungefär 250 personbilar och lätta lastbilar. Jämfört med andra kommuner är det ganska mycket. Dessutom kan man se att ett stort antal fordon har en väldigt låg årlig körsträcka. Vissa så lite som några få hundra mil per år.

Med tanke på att kommunen byter ut de flesta fordon inom en 3-5 årsperiod finns potential att inom en ganska snar framtid nå en fossilfri fordonsflotta. Genom ökade effektivisering och samordning ska detta vara möjligt utan några ökade kostnader. Tvärtom finns här en besparingspotential.

Det var vi som fick igång solelutbyggnaden i Ludvika, och nu ser vi till att skapa en fossilfri fordonsflotta. Vi ställer om Ludvika!

Motion till kommunfullmäktige

Effektivare och fossilfri fordonsflotta

Ludvika kommun har idag ett stort antal personbilar på de olika förvaltningarna och i de
kommunala bolagen. I dagsläget finns ingen ordentlig samordning av dessa vilket leder till att
kommunens kostnader både för egna fordon och hyrbilar blir högre än vad som är nödvändigt.

Samtidigt som vi behöver skapa en mer effektiv fordonsflotta i kommunen behöver vi också möta
de klimatutmaningar som finns. Därför menar vi i Vänsterpartiet att kommunen ska ta fram en
plan för hur den kommunala fordonsflottan både kan bli mer effektiv och hur den kan bli fossilfri.

Vi behöver dels inrätta en kommunövergripande bilpool och se över våra resvanor och öka
användningen av kollektiva färdmedel. Vi behöver också ta fram en plan för hur vi kan klara
övergången till en fossilfri fordonsflotta. Det finns intressanta lösningar där man upprättar
bilpooler som utanför arbetstid kan användas av privatpersoner. Dessa möjligheter bör
undersökas närmare.

För att lyckas med detta vill vi initiera ett projekt under kommunstyrelsens förvaltning eller
kommunchefens stab som får i uppdrag att ta fram en konkret handlingsplan för hur Ludvika
kommun kan få en mer kostnadseffektiv och fossilfri fordonsflotta.

Gävle har redan gjort denna resa, och Borlänge är på väg. Nu är det dags för Ludvika att också på
allvar påbörja övergången till en fossilfri fordonsflotta.

Därför yrkar jag

– Att fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att initiera ett projekt för att skapa en
mer kostnadseffektiv och fossilfri fordonsflotta i Ludvika kommun.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Lars Handegard
Gruppledare
Vänsterpartiet

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera