Vänsterpartiet Ludvika

Gör om, gör rätt – flytta Kulturskolan till Folkets Hus i Ludvika

FB - Kulturskolan till Folkets Hus

Efter att Kulturskolan flyttades till Högbergsskolan kan vi idag se att behovet av nya och mer ändamålsenliga lokaler är stort. I dag är lokalsituationen ett konkret arbetsmiljöproblem för såväl lärare som elever. Genom att förse verksamheten med nya och mer ändamålsenliga lokaler kan kvaliteten i verksamheten höjas.

Vänsterpartiet har sedan tidigare i en motion till kommunfullmäktige i Ludvika föreslagit att kommunala kontorsjobb ska utlokaliseras från Folkets Hus till Gruvkontoret i Grängesberg och att man på så sätt skulle kunna frigöra nya och bättre lokaler för Kulturskolan.

Denna motion föreslog den dåvarande kulturskolenämnden att fullmäktige skulle bifalla.

Just nu genomför Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ludvika på förslag från Vänsterpartiet en utredning om hur man ska kunna utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg. För att ytterligare belysa Kulturskolans lokalproblem och för att få en snabb lösning på problemet kommer Vänsterpartiet på nästa sammanträde med kulturskoleutskottet (2019-05-02) som extra ärende föreslå att kulturskoleutskottet tillskriver Ludvika kommun om behovet av nya och centralt belägna lokaler.

För ytterligare information, kontakta

Vanja Larsson
Ledamot i kulturskoleutskottet
Vänsterpartiet Smedjebacken
076-852 38 67

Nall Anneli Bringås
Ersättare i kulturskoleutskottet
Vänsterpartiet Ludvika
073-084 08 14

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera