Vänsterpartiet Ludvika

Inför kvällens fullmäktige: V kommer begära återremiss

Vid kvällens kommunfullmäktige kommer Vänsterpartiet begära återremiss av ärendet om ägardirektiv för de kommunala bolagen. Vi gör gemensam sak med Miljöpartiet och hoppas att de socialdemokrater som är kritiska till utvecklingen stödjer vårt förslag.

Demokrati och öppenhet ska prägla budgetprocessen i Ludvika kommun

Hur skattebetalarnas pengar förvaltas är något som bör beslutas genom en demokratisk process som präglas av insyn och öppenhet. Kombinationen av att bolagisera kommunens fastigheter och att ge stadshusbolagets styrelse mandatet att själva besluta om alla investeringar upp till 50 miljoner kommer att allvarligt begränsa medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan ifråga om många av de kommunala investeringarna.

Hittills har det varit kutym i Ludvika kommun att alla fullmäktiges partier ges tillträde till den budgetberedning som leder budgetarbetet. De nya ägardirektiven till de kommunala bolagen bör kompletteras med skrivningar som garanterar en fortsatt god demokratisk insyn och kontroll över de kommunala bolagens investeringar. På samma sätt som fullmäktige  sätter ramar för drift och investeringar i den kommunala förvaltningsorganisationen bör ramar sättas för de kommunala bolagen. På samma sätt som tidigare bör alla partier i fullmäktige ha insyn i investeringsprocessen.

Med anledning av det yrkar vi på

I första hand att ärendet återremitteras för att kompletteras med en tydlig beskrivning hur man avser uppnå en demokratiskt öppen investeringspricess i de kommunala bolagen

I andra hand att fullmäktige beslutar att alla investeringar över 10 miljoner underställd kommunfullmäktige

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera