Vänsterpartiet Ludvika

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Åsa Bergqvist (S) angående tilldelade statsbidrag för införande av habiliteringsersättning

FB-HabersättningPå samma sätt som under 2018 har regeringen genom Socialstyrelsen beslutat att tillföra kommunsektorn totalt 350 miljoner kronor för att finansiera habiliterings-ersättning till personer i daglig verksamhet. För Ludvikas del handlar det om ungefär en miljon kronor (990 200 kronor) för 2019. Den socialdemokratiska socialministern Lena Hallengren uttrycker i samband med regeringens vårbudget att den S-ledda regeringens förhoppning är att ”kommuner ska använda medlen för avsett ändamål”.

Enligt en kartläggning från SVT betalar idag 279 av landets 290 kommuner habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet. I Dalarna betalar alla kommuner förutom Ludvika ut denna ersättning. Totalt har alltså 96% av landets kommuner denna ersättning.

Hittills har Socialdemokraterna i Ludvika varit motståndare till att återinföra ersättningen. Under 2018 väckte Vänsterpartiet frågan i vård- och omsorgsnämnden där Socialdemokraterna med stöd av flera andra partier fattade beslut om att inte ta emot pengarna från staten och att avstå från att återinföra ersättningen.

Med tanke på att i princip alla S-styrda kommuner i Sverige nu infört ersättningen och med tanke på den S-ledda regeringens uttalande ambition samt det faktum att även Liberalerna som ingår i den lokala majoriteten är varma anhängare av habiliteringsersättning vill jag fråga vård- och omsorgsnämndens ordförande

1) Avser majoriteten att rekvirera den miljon som Socialstyrelsen tilldelat Ludvika kommun?

2) Avser majoriteten att återinföra habiliteringsersättning i daglig verksamhet i Ludvika kommun?

Lars Handegard
Gruppledare
Vänsterpartiet i Ludvika

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera