Vänsterpartiet Ludvika

Konkret V-förslag: Så inför vi fixartjänst och matdistribution

FixartjanstMatdistFB-20190409


änsterpartiet vill att Ludvika kommun ska införa en kommunal fixartjänst samt återinföra matdistribution inom äldreomsorgen. Inför bolagsstämman i Ludvika kommunfastigheter presenterar nu Vänsterpartiet ett konkret förslag på hur detta kan finansieras. Vårt förslag kommer att sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd, hemtjänst och korttidsvård och leda till en välkommen extra service till den äldre delen av befolkningen. Förslaget ligger också väl i linje med det kommunala målet om ”En bra kommun att leva i”, som är ett av kommunens övergripande mål.

Det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem gjorde under 2018 en vinst på ungefär 25 miljoner kronor. Kommunen behöver inte betala någon bolagsskatt på vinsten eftersom det helägda kommunala fastighetsbolaget LKFAB som är moderbolag har stora ackumulerade förlustavdrag. Det betyder att de pengar – ca 5,5 miljoner – som motsvarar bolagsskatten stannar i kommunkoncernen och kan användas för att förstärka välfärden. (Resterande delar av vinsten, ca 19,5 miljoner ska återföras till Ludvikahem eftersom det inte är tillåtet med värdeöverföringar från allmännyttan.)

Vänsterpartiet anser att de 5,5 miljoner som nu frigörs ska användas till sociala investeringar. Vi vill att LKFAB på sin bolagsstämma i maj ska besluta om att dessa pengar delas ut till Ludvika kommun. Dessa pengar vill vi använda för att finansiera projekt för kommunal fixartjänst och matdistribution inom äldreomsorgen.
Det är fullt rimligt att en ekonomisk förtjänst som har sitt ursprung i det allmännyttiga bostadsbolaget används för sociala investeringar, som dessutom kommer komma de äldre i hyresgästkollektivet till del. Även flertalet av de som kan få sysselsättning genom denna satsning har sitt boende i allmännyttan.

– Vi hoppas att Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i den nya mitten/högermajoriteten inte låter prestigen komma i vägen för att förverkliga detta förslag, bara för att det kommer från oss, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar.

Fixartjänst finns i dag i ett stort antal kommuner och innebär att äldre får hjälp med olika enklare hushållssysslor där risken är stor för fallolyckor, som till exempel att byta glödlampor, hänga upp tavlor och byta gardiner. Detta resulterar i färre fallolyckor och bidrar till sänkta kommunala kostnader för hemtjänst och korttidsvård och till bättre hälsa och livskvalitet för de äldre i kommunen.

Efter att Ludvika kommun under förra mandatperioden återtog matlagningen i egen regi har stort fokus lagts på att utveckla den kost som serveras i kommunens vård och
omsorg, och satsa på god, vällagad och näringsriktig mat. Ett viktigt nästa steg i denna utveckling är enligt Vänsterpartiet att återinföra matdistribution i äldreomsorgen. På så sätt kan vi både skapa jobb och ge äldre i kommunen tillgång till god, vällagad och inte minst näringsriktig mat.

Vänsterpartiet föreslår att de 5,5 miljoner kan frigöras ska avsättas i en separat projektbudget så att medlen kan föras över från ett verksamhetsår till ett annat. Vi föreslår vidare att såväl fixartjänst som matdistribution ska erbjudas i hela kommunen. Genom att införa de båda verksamheterna som arbetsmarknadsprojekt skulle förslaget innebära att fler jobb skapas, och att kommunen på så sätt också kan sänka sina kostnader för försörjningsstöd.

För ytterligare information, kontakta

Lars Handegard
Oppositionsråd
076 – 555 81 97

Conny Bringås
Styrelsledamot LKFAB
070 – 252 03 11

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera