Vänsterpartiet Ludvika

Krav på extrainsatt styrelsemöte i LKFAB

Med anledning av att den styrande majoriteten med styrelseordförande Ingvar Henriksson (S) i spetsen helt uppenbart valt att runda kommunfastigheters styrelse i frågan om en eventuell ombyggnad av Folkets hus festsal till biosalonger har Vänsterpartiet idag genom styrelseledamot Conny Bringås begärt ett extrainsatt styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB.

– En sådan viktig fråga som ombyggnation av Folkets Hus med stort allmänintresse måste beslutas i styrelsen, säger Conny Bringås i en kommentar.

Det var den 25/7 som Ingvar Henriksson presenterade planerna på ombyggnad i Dalarnas Tidningar. I artikeln låter Henriksson bland annat meddela att upphandling är på gång och att man hoppas kunna börja bygga om i höst samt att hyresförhandlingarna mer eller mindre är färdiga. Detta trots att styrelsen för LKFAB inte fattat några beslut eller ens presenterats med beslutsunderlag eller kalkyler.

– Att starta processer om upphandling och hyressättning utan styrelsebeslut är inte förenligt med gällande lagstiftning och regelverk för kommunala bolag. Uppdragen i kommunala bolag är förtroendeuppdrag som kräver visad respekt för demorkatiska processer, fortsätter Bringås.

Vänsterpartiet har länge efterlyst en ökad öppenhet och tydligare demokratisk styrning av de kommunala bolagen. När fullmäktige i februari beslutade att föra över ansvaret för fastighetsfrågor till det kommunala fastighetsbolaget yrkade Vänsterpartiet på att kommunstyrelsen skulle ges det övergripande fastighetsansvaret. Detta röstade majoriteten med kommunalrådet Leif Pettersson (S) i spetsen nej till.

– Vi varnade för att om inte kommunstyrelsen tar ett samlat grepp om exempelvis fastighetsinvesteringar så är risken stor att man tappar den demokratiska beslutsprocessen och överskrider kommunens samlade investeringsutrymme, säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar.

Att helt utan styrelsebeslut och i avsaknad av kalkyler och övriga beslutsunderlag uttala sig på det sätt som styrelsens ordförande nu gjort är inte acceptabelt. Att man dessutom helt struntat i att föra någon dialog med de som berörs av en eventuell ombyggnad är totalt respektlöst.

– Därför har jag idag begärt att styrelsen snarast sammankallas för att diskutera frågan, avslutar Conny Bringås.

Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen sammankallas om en ledamot så begär. Detta regleras i 8 kapitlet paragraf 18.

För ytterligare information
Conny Bringås
Styrelseledamot i LKFAB
070-252 03 11

Lars Handegard
Oppositionsråd
076 – 555 81 97

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera