Vänsterpartiet Ludvika

Lämna inte makten över investeringarna till ett slutet styrelserum! 

Om ett kommunalt bolag, exempelvis Ludvikahem eller VB Kraft vill göra en större investering, köpa eller sälja något som överstiger 10 miljoner krävs det i dag ett beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att frågan avgörs i en öppen och demokratisk process där allmänheten kan närvara vid beslutsfattandet. Med tanke på att det rör sig om affärer med våra gemensamma skattemedel är det fullt rimligt att ha denna öppenhet kring så stora beslut.

Den nya majoriteten i Ludvika anser dock att det här är en ordning som tar alldeles för lång tid. Helt klart vill man också gärna slippa att ta fler ogenomtänkta affärer till fullmäktige, så som man tvingades göra med köpen av Biskopsgården och Dagcentralen på Ludvika gård.

Därför föreslår man nu att kommunfullmäktige ska ge kommunens nya stadshusbolag mandat att fatta beslut om alla investeringar, köp och försäljningar upp till hela 50 miljoner kronor. Det innebär att en betydande del av alla investeringsbeslut flyttas från fullmäktige till ett slutet styrelserum. 

Stadshusbolagets styrelse består av sju ledamöter och dess sammanträden är inte offentliga. På så vis kan man slippa obehaglig offentlig debatt kring olika investeringar och eventuella utförsäljningar eller större köp 

Vi i Vänsterpartiet anser att detta är helt orimligt och vill att fullmäktige även fortsättningsvis ska vara den instans som avgör alla större affärer med våra gemensamma skattemedel.

Demokrati måste få ta tid och hanteringen av våra gemensamma skattepengar måste präglas av öppenhet. Tyvärr följer det här förslaget en tydligt utstakad strategi från den nya majoriteten som går ut på att så få som möjligt ska besluta så mycket som möjligt, så långt bort från offentlighetens ljus som möjligt. Det såg vi när man minskade styrelsernas och nämndernas storlek, och det blir lika tydligt nu när man vill förskjuta makt från fullmäktige till stadshusbolaget. 

Vi vet att många även i andra partier håller med oss i vår kritik. Vi vill därför uppmana övriga ledamöter i fullmäktige att slå vakt om fullmäktiges rätt att avgöra hur våra gemensamma skattepengar ska användas. Tillsammans är vi valda av Ludvikaborna för att förvalta och styra vår kommun. Överlåt inte betydande delar av det inflytandet till en liten sluten styrelse. Devalvera inte fullmäktiges roll. 

Lars HandegardIda FribergHans EsselövNall Anneli BringåsSten G JohanssonAudrina Handegard 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Ludvika 

 

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera