Vänsterpartiet Ludvika

Ludvikas vägran blir fråga för socialministern

Ludvika kommun är en av endast fyra kommuner i Sverige som vägrar betala habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet, detta trots att staten finansierar ett återinförande av ersättningen genom ett riktat statsbidrag där Ludvika två år i rad valt att inte ta emot ett stöd på omkring en miljon kronor årligen.

– Vi i Vänsterpartiet har drivit frågan under flera år men Socialdemokraterna i Ludvika vägrar införa ersättningen säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar. Argumentationen mot ersättningen har varierat genom åren.

Från början försökte man stoppa att frågan om återinförande ens lyftes i vård- och omsorgsnämnden, därefter har argumentationen emot ersättningen varierat från att man saknar ”tydlig vägledning” hur man ska agera till att man vill ha en lagstiftning på plats innan man återinför ersättningen. Trots att reformen med det riktade statsbidraget till och med överlevde den av SD, M och Kd framröstade budgeten 2018 har man också använt som argument att man är rädd att behöva avveckla ersättningen om statsbidraget skulle försvinna, och därmed hellre avstår att återinföra ersättningen.

Efter att 286 av 290 kommuner infört ersättningen kan man knappast begära en tydligare vägledning och det är direkt hånfullt att man aktivt väljer att undanta funktionshindrade som bor i Ludvika kommun från en ersättning som nästan alla andra får i någon form för sitt deltagande i daglig verksamhet.

Nu blir Ludvikas vägran en fråga för regeringen och socialministern Lena Hallengren efter att Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson ställt en interpellation till socialministern.

I interpellationen frågar Ulla Andersson vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att Ludvika och de tre andra kommunerna ska införa habiliteringsersättningen och hur långt man kommit i arbetet med att genom lagstiftning göra ersättningen obligatorisk.

Med tanke på att det är en S-ledd regering som efter förhandlingar med Vänsterpartiet lagt fram reformen är det anmärkningsvärt att en S-ledd kommun vägrar att genomföra reformen.  Det är hög tid att Socialdemokraterna i Ludvika släpper prestigen och återinför habiliteringsersättningen i daglig verksamhet. Det är inte rimligt att förvägra personer ersättning som ären självklarhet i nästan alla andra kommuner.

Läs Ulla Anderssons interpellation till socialminister Lena Hallengren här

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera