Vänsterpartiet Ludvika

Nej till sänkta kommunhyror ger ökade sparkrav i välfärden

2020-11-18-30905d50-29bc-11eb-a82a-652f897f04f8Enligt majoritetens budgetbeslut ska Ludvika kommun nästa år spara minst 3,3 miljoner på sänkta lokalkostnader och lika mycket på minskade personalkostnader. Samtidigt vet vi att exempelvis vård- och omsorgsnämnden trots stora statliga satsningar på äldreomsorgen, saknar flera miljoner kronor i budgeten för att klara av kostnadsökningar och möta ökade behov.

Därför föreslog Vänsterpartiet idag på styrelsemötet för Ludvika Kommunfastigheter AB (LKFAB) att hyrorna till kommunen nästa år ska sänkas med 8 miljoner kronor för att öka kommunens utrymme för välfärdskostnader inom exempelvis äldreomsorg och skola.

Detta ligger dessutom helt i linje med majoritetens återkommande krav på att lokalkostnaderna ska sänkas.

– Om man på allvar vill att kommunens lokalkostnader ska sänkas med flera miljoner så måste LKFAB sänka hyrorna. Efter fastighetsöverföringen finns det dessutom ett ekonomiskt utrymme i fastighetsbolaget att både hålla en bra nivå på underhåll och att sänka hyrorna, säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar.

När majoriteten nu säger nej till sänkta hyror så innebär det i praktiken att kommunens strävanden om sänkta lokalkostnader blir omöjliga att nå. Med den föreslagna hyressänkningen hade de kommunala nämnderna fått betydligt bättre förutsättningar att klara verksamheten nästa år utan stora nedskärningar.

– Konsekvensen av dagens beslut i LKFAB blir ökade sparkrav i bland annat äldreomsorg och grundskola för att finansiera ett ökat fastighetsunderhåll. Det är en prioritering som är helt hårresande, och jag har svårt att tro att särskilt många Ludvikabor tycker att det här är en rimlig prioritering, avslutar Handegard.

Vänsterpartiet föreslog i sitt budgetförslag för LKFAB att underhållsnivån nästa år ska sättas till 25,2 miljoner kronor (en blygsam sänkning med 1,4 miljoner jämfört med budgeterat underhåll 2020) samt att Stora Brunnsvik AB ska åläggas att betala en marknadsmässig ränta på sina lån till LKFAB på 200.000 kronor.

Detta tillsammans med ett budgeterat resultat på 315.000 kronor hade kunnat finansiera en riktad hyressänkning till kommunen med 8 miljoner kronor nästa år. Pengar som efter måndagens budgetbeslut i fullmäktige verkligen behövs i välfärden.

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera