Vänsterpartiet Ludvika

S-besked idag – Säfsgården räddas inte av välfärdsmiljoner

Dra i nödbromsen, rädda välfärdenTrots högtravande ord från finansminister Magdalena Andersson om att Socialdemokraterna alltid sätter välfärden först kom idag ett tydligt och tråkigt besked från den den S-ledda vård- och omsorgsnämnden i Ludvika. Trots att Ludvika kommun nu kan se fram emot närmare 14 miljoner om året i ökade generella statsbidrag (Ludvikas del av de så kallade välfärdsmiljarderna) så kommer man att gå vidare med avvecklingen av demensomsorgsplatserna i Fredriksberg.

När vård- och omsorgsnämnden under hösten 2019 beslutade att avveckla demensomsorgen i Fredriksberg så var motivet att man såg sig tvingade att sänka kommunens kostnader med 2 miljoner om året. När nu alla partier i riksdagen på olika sätt uttryckt att man behöver satsa mer på välfärden, och när vi nu vet att det kommer omkring 14 miljoner om året i ökade anslag så har det ekonomiska argumentet rörande Säfsgården helt fallit.

Vid dagens sammanträde med vård- och omsorgsnämnden yrkade Vänsterpartiet på att det tidigare nedläggningsbeslutet skulle upphävas. Först försökte majoriteten stoppa att ärendet ens skulle tas upp för beslut och hamna i nämndens protokoll. Det är uppenbart lite obekvämt för Socialdemokraterna att behöva bekänna färg i den här typen av frågor där man uppenbart helt saknas stöd hos sina väljare. När det väl var utrett att Vänsterpartiet enligt kommunallagen har rätt att både väcka fråga och få den protokollförd gick nämnden till beslut. Då röstade S-M-L-Kd-majoriteten nej till att upphäva det tidigare beslutet.

Därmed kvarstår nedläggningsbeslutet som planeras att verkställas under våren 2020.

Här kan du läsa vår skriftliga reservation mot beslutet

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera