Vänsterpartiet Ludvika

Skolan ska inte bära Brunnsviks finansiella kostnader

2020-11-08-10c5de50-21f1-11eb-b5dc-f98479d851f0Under ett par års tid har det kommunala fastighetsbolaget LKFAB lånat ut miljonbelopp till bolaget som äger den gamla folkhögskolan i Brunnsvik. Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick skulden till 8,3 miljoner och ett år senare hade skulden ökat med ytterligare 2 miljoner. Trots att det hela tiden har varit sagt att Brunnsvik ska bära sina egna kostnader och inte belasta den kommunala ekonomin har man utan politisk dialog valt att låna ut pengar från det kommunala fastighetsbolaget för att hålla Stora Brunnsvik AB flytande.

Detta uppmärksammas i en interpellation som är ställd av Vänsterpartiets oppositionsråd Lars Handegard till styrelseordföranden i LKFAB och Stora Brunnsvik – arbetarekommunens ordförande Ingvar Henriksson (S). En interpellation som kommer att tas upp på fullmäktige innan årsskiftet.

Vad som däremot tidigare inte uppmärksammats är att lånen från LKFAB är räntefria. Eftersom LKFAB betalar ränta på sina lån innebär dessa räntefria lån i praktiken att kostnaderna för Brunnsviks krediter istället belastar övrig kommunal verksamhet. LKFAB tar höjd för sina kostnader i den internhyra som debiteras bland annat skolan och äldreomsorgen.

– Det är fullständigt oacceptabelt att LKFAB leker gratisbank och låter de kommunala verksamheterna såsom skola och äldreomsorg täcka upp för Brunnsviks kreditkostnader, säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar.

Med tanke på hur politiskt kontroversiellt det var att ta över Brunnsvik från LO borde det ha varit en självklarhet att förankra beslut om utlåning av pengar från kommunala fastighetsbolaget till Brunnsvik. Det är tveksamt om det finns en majoritet i fullmäktige för att LKFAB ska låna ut dessa pengar.

– Med tanke på kommunkoncernens begränsade låneutrymme är det ytterst tveksamt om Socialdemokraterna hade fått med sig en majoritet på att låna ut 10 miljoner till Stora Brunnsvik. Om man dessutom i praktiken låter de kommunala nämnderna stå för räntekostnaderna genom att inte ta ut någon ränta så har jag svårt att tro att man skulle få med något annat parti alls, avslutar Handegard.

Vänsterpartiet kommer nu att begära att styrelsen för LKFAB på nästa styrelsemöte ska diskutera villkoren för de lån som finns till Stora Brunnsvik AB. I interpellationen till bolagets styrelse har Vänsterpartiet bland annat begärt svar på hur avbetalningsplanen ser ut, och om man avser att låna ut ytterligare pengar till Brunnsvik.

StoraBrunnsvik-SkulderTillLKFAB

Del av Stora Brunnsvik ABs balansräkning som visar att bolaget per 2018-12-31 hade skulder till LKFAB på 8,3 miljoner och 2019-12-31 skulder på 10,3 miljoner.

 

StoraBrunnvik-FinansiellaKostnader

Del av Stora Brunnsvik ABs resultaträkning som visar att bolagets samlade finansiella kostnader för perioden 2018-01-01 till 2019-12-31 uppgick till 1.000 kronor. Dessa 1.000 kronor avser förmodligen någon annan finansiell kostnad. Ingen ränta har betalats till LKFAB trots lån på 8,3-10,3 miljoner kronor.

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera