Vänsterpartiet Ludvika

Socialdemokraternas skamliga svek mot Grängesberg – bryter ännu ett vallöfte

FB02Inför valet anslöt sig Socialdemokraterna i Ludvika till Vänsterpartiets förslag om att utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg. Först var det kommunalrådet Leif Pettersson (S) som på första maj meddelade att Socialdemokraterna om de får fortsätta att styra kommunen ska utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg. När sedan det socialdemokratiska valprogrammet ”Vår framtida Ludvika kommun” presenterades kunde man bland annat läsa att ett av tio lokala vallöften är ”Kommunala förvaltningsjobb till kommunens andra huvudort – Grängesberg. Stärk utvecklingskraften i hela Ludvika”.

I samma valprogram kunde man även läsa att ”Både Henrik Samdahl och Ulla-Britt Mikaelsson är glada för (s)-löftet att flytta förvaltningsjobb till Grängesberg”. Den glädjen blev tyvärr väldigt kortvarig.

Mot bakgrund av detta var det minst sagt märkligt att Socialdemokraterna strax efter valet inte röstade för den motion från Vänsterpartiet som föreslog en utlokalisering av kommunala jobb. Motionen ansågs besvarad och argumentationen var att Samhällsbyggnadsnämnden snarare än kommunstyrelsen borde leda ett utlokaliseringsarbete.

Då lyfte Vänsterpartiet istället frågan i Samhällsbyggnadsnämnden och den 5 december beslutade nämndens arbetsutskott att utlokalisering av kommunala jobb skulle utredas och presenteras till nämndens sammanträde i juni 2019.

Vid dagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden var tanken att denna utredning skulle presenteras. Någon utredning har dock inte gjorts. Istället beslutade nämnden att det uttalande som tjänstemännen gjorde 2017 när vänsterpartiets motion behandlades skulle ses som svar på den utredning arbetsutskottet beslutat om. Det svaret går i korthet ut på att inga jobb kan utlokaliseras eftersom det dels skulle bli dyrt att rusta upp gruvkontoret, dels att det ligger allt för avsides.

FB01

Vänsterpartiet anser att det är slöseri att inte använda det kommunägda gruvkontoret och att en utlokalisering i första hand är ett sätt att stärka Grängesberg med fler arbetstillfällen. Det är också märkligt att man tycker det är helt okej att skolbarn på högstadiet reser med buss till Ludvika för att gå i skolan, men anser att det är för långt för kommunala tjänstemän att resa till jobb i Grängesberg.

– Vi hade förväntat oss att beslutet i arbetsutskottet skulle leda till en utredning med förslag på hur olika kommunala jobb kan utlokaliseras, säger Ida Friberg, 2:e vice ordförande, i en kommentar.

– Istället för att stå upp för den politik man gick till val på väljer man istället att damma av en gammal tjänsteskrivelse som innehåller den absoluta motsatsen, det är trist att konstatera att bäst före-datumet på Socialdemokraternas valprogram är väldigt kort, fortsätter Friberg.

Genom dagens beslut bryter Socialdemokraterna på ett ytterst flagrant sätt mot sitt eget vallöfte om att utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg.

Vänsterpartiet var ensamma om att begära att ärendet skulle återremitteras och att den beslutade utredningen om hur kommunala jobb kan utlokaliseras skulle göras. Såväl SD som Centerpartiet röstade med majoriteten och anser således att Grängesberg ligger för avsides för att det ska vara möjligt att utlokalisera kommunala jobb.

Vänsterpartiet kommer fortsätta ta kampen för utlokalisering av kommunala jobb till Grängesberg. Om Socialdemokraterna tror att man kan bryta mot vallöften och att det ska vara bortglömt till nästa val så tror de fel. Tyvärr är risken stor att Socialdemokraternas oseriösa hantering av vallöften om allt från kommunala jobb till betesdjur skapar ett ökat politikerförakt och grogrund för populistiska krafter.

– Vi har vid flera tillfällen varit i Grängesberg och kampanjat för en utlokalisering. Stödet bland befolkningen är massivt och vi tänker fortsätta mobilisera stöd för en utlokalisering och ger oss inte förrän jobben flyttas dit, säger Lars Handegard (V) i en kommentar.

För ytterligare information

Ida Friberg (V)
2:e vice ordförande
Samhällsbyggnadsnämnden
073 – 069 60 20

Lars Handegard (V)
Oppositionsråd
076 – 555 81 97

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera