Vänsterpartiet Ludvika

Tydlig välfärdsprofil i vårt budgetförslag

Måndagen den 11/11 antar kommunfullmäktige kommunbudgeten för 2020. Här nedan hittar du Vänsterpartiets budgetförslag – en budget med en tydlig välfärdsprofil. En konkret skillnad jämfört med majoritetens nedskärningsbudget.

Några exempel på innehåll i budgeten

– 9.5 miljoner i riktade satsning på jobbskapande åtgärder, varav 1.5 miljoner för inrättande av matdistribution och fixartjänst för äldre

– 11 miljoner mer än majoriteten till förskola och grundskola

– 3 miljoner öronmärkta som projektmedel för ökad frisknärvaro inom vård- och omsorg

– 10 miljoner mer än majoriteten till ökad bemanning inom äldreomsorgen

– 400.000 kronor för att bibehålla avgiftsfri instrumenthyra i Kulturskolan

– 500.000 kronor öronmärkt för ökade resurser till kommunens klimatstrategiska arbete

– 1 miljon öronmärkt för ökat stöd till enskilda vägar i kommunen

– 500.000 kronor för att återinföra habiliteringsersättning inom daglig verksamhet

Läs vårt budgetförslag här (PDF)

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera