Vänsterpartiet Ludvika

Underlätta för ekonomiskt utsatta barnfamiljer

FB-EkonomisktUtsattaBarnfamiljer02I Ludvika lever ett stort antal barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan tidigare visar en kartläggning från Rädda barnen att Ludvika är en av de kommuner i landet som har störst problem med barnfattigdom. Den senaste prognosen från Individ- och familjeomsorgen pekar på att omkring 1.200 barn lever i familjer som är helt eller delvis beroende av försörjningsstöd.

Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt.

Sedan tidigare har Vänsterpartiet kritiserat beslutet att höja förskoleavgiften för familjer med låga inkomster. Nu föreslår vi i en motion till kommunfullmäktige att avgifterna inom förskola, kulturskolan och den kommunala simskolan ska avskaffas för familjer med en samlad månadsinkomst som understiger 23.650 kronor i månaden (ett halvt prisbasbelopp).

– Det ska inte vara en klassfråga om ett barn ska kunna börja spela instrument i kulturskolan och det får aldrig vara så att en familj avstår tid i förskolan av ekonomiska skäl, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar.

Tidigare år har kommunen tack vare en reform från Vänsterpartiet erhållit miljonbidrag från staten för att ordna avgiftsfria lovaktiviteter. Detta stöd har nu avskaffats av den S-ledda regeringen. Vänsterpartiet kommer därför också att ta initiativ till att kommunen använder delar av de välfärdsmiljoner som kommer att utbetalas under 2020 till att säkerställa att det finns gott om avgiftsfria lovaktiviteter på skolloven.

– Inget barn som bor i Ludvika ska behöva oroa sig för ett sommarlov utan något att göra. Vi begär att kommunen även i år satsar på rejält med avgiftsfria lovaktiviteter.

Klicka här för att läsa motionen om att underlätta för ekonomiskt utsatta barnfamiljer

För ytterligare information

Lars Handegard
Oppositionsråd
076 – 555 81 97
lars@handegard.se

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera