Vänsterpartiet Ludvika

V-förslag: Häv hyresavtalet och bygg ny förskola i Marnäs

För att komma till rätta med de alltför stora barngrupperna inom förskolan i Ludvika planerar kommunen att starta en ny förskola med 90 platser i den gamla industrifastigheten på Östra Storgatan som tidigare inhyste Seco Tools. Lokalerna ägs av en privat fastighetsägare, och från början var tanken att den nya förskolan skulle stå klar under våren 2020.

Av olika anledningar har projektet med ny förskola dragit ut på tiden, och nu räknar man med att en förskola kan finnas på plats tidigast våren 2022. Den nya ägaren till förskolan vill även omförhandla hyresnivån med kommunen.

Vänsterpartiet föreslår i stället att kommunen häver avtalet och låter bygga en helt ny förskola med 8 avdelningar och plats för ca 120 barn i Marnäs.

Sveriges Kommuner och Regioner har sedan ett par år tillbaka ett ramavtal med ett antal leverantörer av nyckelfärdiga förskolor. Fördelarna med dessa är att de redan är upphandlade, att de håller lågt fast pris och hög kvalitet och att de har en relativt kort leveranstid. Förbyggda sektioner tillverkas i fabrik och monteras på plats vilket ger en leveranstid på endast ungefär 6-8 månader.

Inklusive kostnader för markarbeten, anslutningsavgifter, utemiljö o.s.v. kostar det ungefär 46 miljoner att bygga en ny förskola på 8 avdelningar.

Vänsterpartiet vill att planenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att prioritera en justering av detaljplanen för området Stora Hillänget i Marnäs så att en förskola kan placeras bakom höghusen på Grågåsvägen. Detta är ett naturnära område som lämpar sig betydligt bättre för en förskola än den gamla industrifastighet där man idag planerar att driva förskola.

Med Vänsterpartiets förslag skulle kommunen med ungefär samma tidsperspektiv som vid en ombyggnad av industrilokalerna på Östa Storgatan istället kunna bygga en större och mer pedagogiskt anpassad förskola – i ett lämpligare område och till en lägre kostnad.

– Vi hoppas att Socialdemokraterna och Moderaterna dragit lärdom av förskoleprojekten i Marnäs och på Ludvika gård och nu är beredda att lyssna på Vänsterpartiet, säger oppositionsrådet Lars Handegard i en kommentar och syftar på när kommunen under 2017 beslutade att köpa Biskopsgården i Marnäs och f.d. dagcentralen på Ludvika gård för att bygga om dessa till förskolor.

Med facit i hand vet vi att dessa båda affärer kostade kommunen ungefär 123 miljoner i investeringar och gav 10 nya avdelningar. Vänsterpartiet förordade redan då att man istället skulle bygga nya förskolor av samma modell som man nu föreslår. Då hade prislappen istället hamnat runt 90 miljoner.

– Med vårt förslag hade vi haft ytterligare 6 förskoleavdelningar på plats idag och dessutom hade investeringen blivit 30 miljoner billigare, säger oppositionsrådet Lars Handegard i en kommentar.
Det kommunala fastighetsbolaget Ludvika Kommunfastigheter AB har nu i uppdrag att omförhandla avtalet med den privata ägaren av industrifastigheten på Östra Storgatan. Vänsterpartiet kommer att föreslå att LKFAB och Social- och utbildningsnämnden istället tittar på möjligheterna att häva detta avtal och att man istället använder sig av SKR:s ramavtal för att bygga en ny förskola i Marnäs.

– Barngrupperna i Ludvika är för stora och Vänsterpartiets förslag har hela tiden utgått från att skapa bra förskolelokaler för att kunna minska grupperna. Vi hade rätt 2017 om vilken lösning som skulle ge flest platser och vara bäst för kommunekonomin och vi menar att vi har rätt nu också. Jag hoppas att majoriteten är beredda att diskutera denna lösning innan man låser fast kommunen i dyra och långa avtal som ger färre platser, avslutar Handegard.

Ytterligare information om SKR:s ramavtal och förskolan Pilabo som Vänsterpartiet i första hand förordar finns på följande sida: SKRs hemsida om upphandlade förskolor

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera