Vänsterpartiet Ludvika

V-förslag: LudvikaHem ska avstå hyreshöjningar 2021

FB-FrystaHyror-01På grund av den rådande Coronapandemin och de stora påfrestningar den har på många människors privatekonomi föreslår nu Vänsterpartiet att det allmännyttiga bostadsbolaget LudvikaHem i hyresförhandlingarna för 2021 ska föreslå att hyrorna förblir oförändrade.

Såväl kommunen som staten har på olika sätt infört lättnader för bland annat företag. Samtidigt har boende i villor och bostadsrätter möjlighet till amorteringsfrihet med anledning av pandemin. Det är nu rimligt att de kommunala bostadsbolagen går före på hyresmarknaden och fryser hyrorna i denna extraordinära situation där vi ser ökad arbetslöshet och sänkta löner i pandemins spår.

– Det här är en extraordinär situation och det är fullt rimligt att allmännyttan tar sitt samhällsansvar och fryser hyrorna under nästa år, säger Conny Bringås (V) som är styrelseledamot i LudvikaHem.

Åtgärden ska inte ses som ett avsteg från modellen med partsförhandlingar på hyresmarknaden och är en tillfällig åtgärd med anledning av pandemin. Skulle den politiska ledningen för LudvikaHem besluta att bolagets utgångspunkt i hyres-förhandlingarna ska vara oförändrade hyror så visar man tydligt att man tar sitt sociala ansvar.

– Långsiktigt behöver LudvikaHem naturligtvis hyresintäkter som ökar i takt med bolagets kostnader men företagets ekonomi är stark nog att klara av att frysa hyresnivåerna under nästa år, fortsätter Bringås.

För att delvis kompensera LudvikaHem för den oförändrade hyresnivån nästa år vill Vänsterpartiet att Ludvika kommun sänker den så kallade borgensavgift som kommunen tar ut på LudvikaHems lån från 0,4 procent till 0,2 procent.

En sådan sänkning skulle innebära att LudvikaHem sänker sina finansiella kostnader med ungefär 1,2 miljoner kronor nästa år. Pengar som kan väga upp för att hyresnivån förblir oförändrad.

– Borgensavgiften som höjdes 2015 från 0,2 till 0,4 procent bör nu återställas för att ge LudvikaHem förutsättningar att klara en oförändrad hyresnivå under pandemin säger Vänsterpartiets oppositionsråd Lars Handegard och meddelar att den sänkta borgensavgiften finns med i Vänsterpartiets förslag till kommunbudget för 2021.

Vänsterpartiet föreslår att styrelsen för LudvikaHem vid nästa styrelsemöte beslutar:

Att LudvikaHems utgångspunkt i hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen ska vara oförändrade hyror under 2021 med anledning av den pågående coronapandemin.

Samt att budgetfullmäktige i den 16 november beslutar

Att borgensavgift för lån till LudvikaHem AB fastställs till 0,2 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.

 

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera