Vänsterpartiet Ludvika

Välfärdsmiljoner till Ludvika

Den senaste tiden har Vänsterpartiet genom att använda sin vågmästarroll i riksdagen lyckats pressa fram totalt 7,5 miljarder i extra välfärdspengar. Dels har man pressat regeringen till att i den kommande vårbudgeten skjuta till 5 miljarder extra till kommuner och regioner och den 19 februari beslutade riksdagen dessutom om en extra ändringsbudget som ger kommuner och regioner ytterligare 2,5 miljarder.

I förra veckan presenterade SKR hur dessa extra pengar fördelas mellan kommuner och regioner. Det innebär att kommunerna får 508 kronor per kommuninnevånare. I dag presenterar SCB den befolkningsstatistik som kommer att ligga till grund för fördelningen. Med Ludvikas 26.898 innevånare innebär det att Ludvika under 2020 kommer att erhålla totalt 13.664.184 kronor i extra välfärdsmiljoner.

Detta är ett mycket välkommet tillskott till kommunkassan som gör att planerade och beslutade besparingar kan undvikas.

– Motivet till de extra pengarna är att undvika nedskärningar i kommunerna, och därför begär vi nu att man bland annat använder dessa pengar till att stoppa den planerade nedmonteringen av demensomsorgen i Fredriksberg, säger Vänsterpartiets ordförande Ida Friberg i en kommentar.

I sitt budgetförslag ville Vänsterpartiet satsa betydligt mer än majoriteten på bland annat bemanningen i äldreomsorgen och extra resurser till förskola och skola. Extra anslag till kulturskolan och inrättande av en kommunal fixartjänst till äldre var andra välfärdssatsningar i Vänsterpartiets skuggbudget.

– Detta är satsningar som vi nu anser att man ska genomföra med hjälp av de extra välfärdsmiljonerna, fortsätter Friberg.

I förra veckan lämnade Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige där man uppmärksammar problemet med en mycket stor och växande barnfattigdom i kommunen och föreslår åtgärder för att underlätta för ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

– I motsats till majoriteten som nyligen beslutade om att höja avgifterna till förskolan för barn till arbetslösa vill vi införa nolltaxa för barnfamiljer med låga inkomster. Med hjälp av välfärdsmiljonerna kan vi säkerställa att inga barn missar tid i förskolan av ekonomiska skäl, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Lars Handegard.

– De extra välfärdsmiljonerna gör att planerade och beslutade nedskärningar kan undvikas. Vi uppmanar majoriteten och framför allt Socialdemokraterna att se till att använda pengarna till det som de är avsedda för och stoppar nedskärningarna, avslutar Handegard.

Sammanställning av Vänsterpartiets förslag på fördelning av välfärdsmiljoner

Bevarad demensomsorg i Fredriksberg (VON) 2.000.000 kr
Majoriteten har beslutat att avveckla demensomsorgsplatserna på Säfsgården i Fredriksberg. Motivet är att man anser att vård- och omsorgsnämnden behöver spara pengar. Totalt hoppas man att nedskärningen ska innebära att man sparar 2 miljoner kronor på minskade personal-kostnader. Med välfärdsmiljonerna behöver inte denna besparing genomföras.

 

Ökad bemanning inom äldreomsorgen (VON) 3.800.000 kr
Med ökade sjukskrivningar ser vi det som absolut nödvändigt att öka äldreomsorgens bemanning och personalbudget. Den budget man har idag kräver sänkt bemanning.
Habiliteringsersättning i daglig sysselsättning (VON) 400.000 kr
Ett återinförande av habiliteringsersättningen inom LSS är efter en lång tids politisk kamp från Vänsterpartiet äntligen på gång. Vi vill använda delar av välfärdsmiljonerna till att se till att även personer med beslut enligt Socialtjänstlagen får samma ersättning. Det statliga bidraget på 1 miljon kan endast användas inom LSS.
Avgiftsfria lovaktiviteter (KFN) 500.000 kr
Under den förra mandatperioden förhandlade Vänsterpartiet fram ett statsbidrag som gav kommunerna extra resurser för att ordna avgiftsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar. Denna reform har nu skrotats av regeringen. Med tanke på Ludvikas stora andel barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer anser vi det nödvändigt att satsa på ett rikt utbud av avgiftsfria lovaktiviteter även under 2020. Vi vill avsätta en halv miljon av välfärdsmiljonerna till detta.
Ökade resurser till kultur- och fritid (KFN) 500.000 kr
Vi vill se en generell ökning av kultur- och fritidsnämndens budget med 500.000 kronor.
Nolltaxa och fri instrumenthyra (VBU/Kulturskolan) 500.000 kr
Det ska inte vara en klassfråga om ett barn ska kunna börja spela instrument eller ta del av annan verksamhet inom kulturskolan. Därför vill vi att Ludvika kommun inför nolltaxa i kulturskolan i första hand för barn i familjer med låga inkomster. Vi vill också säkerställa att Kulturskolan även fortsättningsvis kan erbjuda fri instrumenthyra. Därför vill vi stärka upp med 500.000 kronor i Kulturskolans budget.
Ökade resurser för omställningsarbete (SBN) 500.000 kr
Kommunen måste öka takten i det helt nödvändiga omställningsarbetet. Därför vill vi att Samhällsbyggnadsförvaltningen inrättar en ytterligare heltidstjänst för att stärka det strategiska omställningsarbetet i kommunkoncernen.
Ökade anslag till vägunderhåll (SBN) 500.000 kr
Vi vill öka anslaget till vägunderhåll med 500.000 kronor
Mer resurser till förskola och skola (SUN) 4.200.000 kr
Såväl förskola som grundskola behöver mer resurser. Inte minst behövs det mer pengar för att öppna upp nya förskolor i planerad takt. Vi vill också använda delar av det extra anslaget till att finansiera nolltaxa i förskolan för ekonomiskt utsatta barnfamiljer.
Inrättande av kommunal fixartjänst för äldre (KS) 600.000 kr
Inom kommunens arbetsmarknadsenhet vill vi inrätta en så kallad fixartjänst för äldre. Detta är en åtgärd som både kan skapa sysselsättning, bidra till ökad trygghet bland äldre och minska fallolyckor och därmed spara både mänskligt lidande och kostnader för vård- och omsorg.  

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera