Vänsterpartiet Ludvika

Vänsterpartiet begär extra styrelsemöte i Stora Brunnsvik AB

Vänsterpartiet i Ludvika genom styrelseledamot Conny Bringås begär nu med stöd av
aktiebolagslagen att styrelsen för Stora Brunnsvik AB sammankallas till ett extra
styrelsemöte. Bakgrunden är att kommunen under sommaren beslutat höja det förlusttyngda
bolagets kredit då bolaget annars saknar möjligheter att genomföra sina betalningar.

– Det är mycket allvarligt att styrelsen inte fått information om bolagets ansträngda
ekonomiska läge, säger Conny Bringås i en kommentar.

Styrelsen i ett aktiebolag har ansvaret för att löpande bedöma bolagets ekonomiska status.
Genom att inte informera styrelsen om bolagets akuta likviditetsproblem, som lett fram till
den ökade krediten har styrelsen inte getts möjlighet att fullfölja sitt ansvar. För detta vilar ett
stort ansvar på VD och styrelseordförande.

Sedan kommunen köpte Brunnsvik av LO har bolaget haft stora ekonomiska problem och
flera år har man gjort stora förluster. För att klara ekonomin i bolaget har Ludvika kommun
hittills lånat ut nästan 11 miljoner till bolaget. Nu har man dessutom beslutat, utan att
informera styrelsen om bolagets ekonomiska situation, att öka bolagets kredit med 500.000
kronor.

De lån man hittills gett bolaget har man på grund av de återkommande förlusterna inte klarat
av att göra några amorteringar på.

– Brunnsviks återkommande förluster och ökade skulder till skattebetalarna i Ludvika är inte
hållbart. Ludvika kommun har en ansträngd ekonomi och det är inte rimligt att skattebetalarna
år efter år ska agera bank åt ett projekt som inte bär sig, säger Vänsterpartiets oppositionsråd
Lars Handegard i en kommentar.

Vänsterpartiet var som bekant motståndare till att Ludvika kommun köpte Brunnsvik och
partiet föreslår också i en motion till fullmäktige att kommunen ska försöka sälja
anläggningen.

– Att år efter åt göra stora förluster och tvingas låna pengar av skattebetalarna
visar tydligt att Ludvika kommun som ägare inte har förutsättningarna att utveckla Brunnsvik,
avslutar Handegard.

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera