Vänsterpartiet Ludvika

Vänsterpartiet begär extrainsatt styrelsemöte i fastighetsbolaget

Med anledning av de nyligen framkomna uppgifterna om den kraftiga fördyrningen av ombyggnationen av f.d. dagcentralen på Ludvika gård till förskola begär Vänsterpartiet idag genom styrelseledamot Conny Bringås att styrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB kallas till ett extrainsatt styrelsemöte där det ekonomiska läget i bolagets olika byggprojekt behandlas.

Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen sammankallas om en ledamot så begär. Detta regleras i 8 kapitlet paragraf 18.

Vänsterpartiet har från första början varit väldigt kritisk till köpen av Biskopsgården och fd Dagcentralen och har från början hävdat att det vore både ekonomiskt billigare och pedagogiskt bättre att istället välja nybyggda förskolor. Med tanke på att befolkningsprognoserna hela tiden visat att det kraftigt ökade behovet av förskoleplatser dessutom är ytterst kortvarigt borde tillfälliga hyrlösningar också ha utretts närmare.

Den senaste befolkningsprognosen från SCB som kommunen fick förra veckan visar liksom tidigare prognoser att behovet av förskoleplatser sjunker rejält de kommande åren. Till år 2025 räknar man med att 11 avdelningar färre behovs.

Förutom att projekten med att köpa och bygga om Biskopsgården och fd Dagcentralen blivit kostsamma har de också dragit ut rejält på tiden. Flera avdelningar kommer inte vara inflyttningsklara förens i bästa fall till sommaren 2020.

– Ständiga brister i beslutsunderlag från kommunens fastighetsbolag är ett demokratiproblem. I allt från affärsplaner och underlag för köp av Brunnsvik till de båda förskoleprojekten har det varit en milsvid skillnad mellan LKFAB:s antaganden och verklighetens utfall säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar.

Oavsett vad man tycker politiskt om köp av olika fastigheter måste de beslutsunderlag som tas fram bygga på rimliga antaganden. Frågorna har behandlat i kommunfullmäktige och när ett kommunalt bolag bereder frågor till fullmäktige måste man göra det på ett professionellt och objektivt sätt.

– Känslan är att det skjuts lite väl mycket från höften när olika politiskt initierade projekt ska motiveras utifrån affärsmässiga principer. Så kan vi inte ha det, avslutar Handegard.

För ytterligare information

Lars Handegard
Oppositionsråd
076 – 555 81 97

Conny Bringås
Styrelseledamot
070 – 252 03 11

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera