Vänsterpartiet Ludvika

Vänsterpartiet överklagar beslutet om ny förskoletaxa

I dag har Vänsterpartiet genom ordförande Ida Friberg och oppositionsråd Lars Handegard överklagat den nya förskoletaxa som beslutades av fullmäktige den 11 november i år. Det nya förslaget innebär att familjer med låga inkomster får ökade kostnader.

Vänsterpartiet är starkt kritiska till det nya förslaget som innebär att familjer med låga inkomster får ökade kostnader. I stället ville Vänsterpartiet att fullmäktige skulle besluta om att familjer med låga inkomster alltid ska undantas helt från avgifter i förskolan. Med Vänsterpartiets budgetförslag hade det också funnits förutsättningar att satsa mer pengar på förskolan.

Det är dock inte partiets kraftiga invändningar mot förslaget som är anledningen till överklagan.

– Majoriteten har såklart rätt att fatta sådana här tokiga beslut om man så önskar, det är en del av demokratins spelregler, men vi förutsätter att man följer de lagar och regler som gäller för kommunalt beslutsfattande, säger Lars Handegard i en kommentar.

Enligt kommunallagen ska beslut i fullmäktige beredas av den nämnd vars verksamhet berörs av beslutet. Därmed borde Social- och utbildningsnämnden ha berett det nya förslaget till förskoletaxa. Så skedde dock inte, istället delegerade man det beslutet till sitt arbetsutskott.

Detta menar Vänsterpartiet att nämnden saknar rätt att göra och begär därför att förvaltningsrätten laglighetsprövar beslutet.

Dessutom hänvisar man i fullmäktigebeslutet till kommunstyrelsens förslag till taxor och avgifter. I det förslaget hänvisar man i sin tur till ett nämndsbeslut som inte ens finns. (i kommunstyrelsens förslag till beslut hänvisas till beslut i Social- och utbildningsnämnden 7 november §163, men något sådant beslut finns inte under 2019).

Vänsterpartiet begär att förvaltningsrätten upphäver beslutet om ny förskoletaxa. Om förvaltningsrätten går på Vänsterpartiets linje innebär det att den nya orättvisa taxan försenas.

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera