Vänsterpartiet Ludvika

Vänsterpartiet överklagar utförsäljningen

2020-06-09-c5ff46b0-aa48-11ea-9e9b-b57558383be5Får en kommun sälja ut lönsamma delar av allmännyttan utan att först göra en ekonomisk analys av hur försäljningen påverkar bostadsbolagets ekonomi?

Det är en fråga som Vänsterpartiet nu begär att Förvaltningsrätten prövar och att man till dess att frågan är avgjord hindrar kommunen från att sälja fastigheterna.

– Läser man förarbetet till Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag så finns det flera saker som pekar på att ett allmännyttigt bolag inte utan en noggrann analys får sälja bort lönsamma tillgångar, säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar.

Enligt lagen så ska verksamheten bedrivas affärsmässigt och i förarbetet till lagen framgår bland annat att “ett kommunalt bostadsbolag skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för företaget” och att “ett kommunalt företag måste göra noggranna ekonomiska analyser […] innan en åtgärd vidtas”.

Att lagen kräver att en eventuell utförsäljning föregås av en noggrann analys av hur affären påverkar bolagets kassaflöde, lönsamhet och organisation är något som LudvikaHems styrelse och VD tidigare ställt sig bakomi en skrivelse från hösten 2018 (se bilaga 2 till överklagan)

Någon ekonomisk analys av affären finns inte och när fullmäktige beslutade om försäljningen begärde Vänsterpartiet att ärendet skulle återremitteras och kompletteras med en ekonomisk analys –detta röstade den av S och M ledda majoriteten nej till.

– Ludvikahem är Ludvikabornas gemensamma bostadsbolagoch det minsta man kan begära är att man faktiskt reder ut vilka ekonomiska konsekvenser en försäljning får för allmännyttan innan man leker affär med våra gemensamma tillgångar, fortsätter Handegard.

Det enda som framgår av handlingarna är att fastigheterna som man nu tänker sälja ut ger ett driftnetto på omkring 12,5 miljoner kronor årligen. Beroende på hur man använder de pengar man får in på en försäljning så kommer LudvikaHems resultat årligen att försvagas med 4-7 miljoner.

– Risken är uppenbar att det blir LudvikaHems hyresgäster som får betala priset för dessa minskade intäkter genom minskatunderhåll och risken är också att LudvikaHems ekonomi urholkas avslutar Handegard.

Läs vår överklagan inklusive bilagor nedan:

Överklagan – Utförsäljning LudvikaHem AB

Bilaga 1 – Bristfällig konsekvensanalys inför beslut

Bilaga 2 – Tjänsteskrivelse LudvikaHem 2018-09-12

Bilaga 3 – Beslutsprotokoll KF 2020-06-01

 

För ytterligare information

Lars Handegard
Oppositionsråd
076 – 555 81 97

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera