Vänsterpartiet Ludvika

Vi är välfärdsalternativet i Ludvika

Budget02Det här är Vänsterpartiets förslag till budget för Ludvika kommun för år 2021. En budget som satsar på en förstärkt välfärd, med ökade resurser till bland annat förskolor, skola och äldreomsorg. En budget som ger kraftigt ökade anslag till barn och ungdomsidrotten så att alla barn kan delta på samma villkor. En budget som ökar kommunens förmåga till klimatomställning och som ger äldreomsorgen förutsättningar att ersätta de många otrygga timvikariaten med fasta heltidsjobb.

Det finns en tydlig skillnad mellan vår budget och övriga partiers förslag. Vi är partiet som prioriterar en stark välfärd framför nedskärningar och överdrivna överskottsmål. Vi vill också använda delar av 2020 års överskott till att bygga upp en buffert som kan användas för att undvika kommande nedskärningar om kommunen exempelvis får sänkta skatteintäkter till följd av coronapandemin.

Vår budget är fullt ut finansierad och visar tydligt att det går att väja något annat än den nedskärningspolitik som den styrande majoriteten utsätter förskola, skola och äldreomsorg för. Trots regeringens prat om ”en sjujäkla satsning” på välfärden väljer majoriteten att lägga ett sparpaket på 30 miljoner där merparten riktas direkt mot förskolor, skola och äldreomsorg. Dessutom ligger även tidigare sparkrav kvar på bland annat vård- och omsorg. Men samtidigt som vi ser en stor resursbrist i våra skolor och en äldreomsorg som ständigt pressas att sänka sina personalkostnader föreslår man att kommunen ska gå med 35 miljoner i överskott och lägger dessutom ytterligare 3 miljoner i en så kallad budgetreserv – det här är pengar som behövs i välfärden.

FB02-FlerUSK

Vi menar att den här prioriteringen är helt felaktig. I vårt budgetförslag ger vi istället välfärden 27,5 miljoner mer än den styrande majoriteten. Istället för sparkrav riktade mot välfärden vill vi använda delar av utrymmet som uppstått i det kommunala fastighetsbolaget till att sänka kommunens lokalkostnader. Istället för att budgetera med överskott och budgetreserver på totalt 38 miljoner satsar vi på en stärkt välfärd och en resultatnivå som anpassas efter behoven i välfärden. I budgetförslaget kan du även se vilka ytterligare förstärkningar av välfärden som hade blivit verklighet om Vänsterpartiets nationella budget hade bifallits av riksdagen. Totalt rör det sig om ytterligare 62 miljoner kronor till Ludvika under 2021.

Vi vill se en rättvisare förskoletaxa där barnfamiljer med en hushållsinkomst som understiger 24.300 kronor per månad ska ha en helt avgiftsfri förskola. Vi vill också inför fri skolfrukt för alla barn från förskoleklass till årskurs 6. Den kommunala borgensavgiften till bostadsbolaget Ludvikahem vill vi halvera från 0,4 till 0,2 procent – detta för att ge Ludvikahem utrymme att avstå från hyreshöjningar under den pågående pandemin.

Det är enkelt. Det är vi som är välfärdsalternativet i Ludvika kommun.

Detta blir tydligt för alla som jämför de olika partiernas budgetförslag. Vi har politiken för att skapa ett rättvisare och bättre Ludvika för alla.

Satsningar i Vänsterpartiets budget

 • Frysta hyror i allmännyttan 2021
 • Bygg upp en ekonomisk buffert för framtiden
 • Omvandla de 100 heltidsjobb som idag utförs av timvikarier till fasta heltidsjobb
 • Återupprätta Säfsgården som särskilt boende med heldygnsomsorg
 • Ökade föreningsbidrag till funktionsrättsrörelsen och pensionärsföreningarna
 • Behåll habiliteringsersättningen 2021
 • Ökade anslag till förskola och grundskola
 • Inför fri skolfrukt i F-6
 • Nolltaxa i förskolan för ekonomiskt utsatta barnfamiljer
 • Bevara öppna förskolan
 • Fixartjänst till äldre och återinförd matdistribution till äldre, som arbetsmarknadsåtgärder i sociala företag
 • Slopade terminsavgifter och fortsatt fri instrumenthyra i kulturskolan
 • Öka stödet till barn- och ungdomsidrotten med 2,5 miljoner
 • Nolltaxa för babysim och simskola
 • Avgiftsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar
 • Ökat bidrag till vägföreningar
 • Ökade resurser för kommunens klimatomställningsarbete

Här kan du ladda hem vårt budgetförslag i sin helhet

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera