Vänsterpartiet Ludvika

Arbetsmarknad

Ludvika har en oroande hög arbetslöshet och kommunen måste jobba betydligt mer aktivt med jobbskapande åtgärder. Inte minst drabbas väldigt många barn i vår kommun, där många
lever i ekonomiskt utsatta familjer.

Under den senaste mandatperioden har Vänsterpartiet lagt ett flertal förslag på konkreta åtgärder som kan leta till fler jobb och samtidigt minska kommunens allt för höga kostnader för försörjningsstöd. Genom olika arbetsmarknadsinsatser kan kommunens dessutom öka utbudet av välfärdstjänster, inte minst till äldre. På så sätt kan fler jobb skapas samtidigt som våra äldre får en bättre service och kommunens sparar pengar.

Flera av de satsningar vi vill göra för att öka utbudet av välfärdstjänster till äldre återfinns under avsnittet ”Ökad service till äldre”. Vi vill också flytta ansvaret för exempelvis städning och inköp från hemtjänsten till arbetsmarknadsenheten. På så sätt får omsorgspersonalen mer tid över till omsorgsinsatser samtidigt som nya jobb kan skapas för personer som idag står långt från arbetsmarknaden.

Vi vill också att Ludvika kommun ökar samarbetet och stöttar framväxten av fler ickevinstdrivande sociala företag som också kan skapa många nya jobb.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod

  • Ökade satsningar på jobbskapande åtgärder, ta människor från arbetslöshet och utanförskap till egen försörjning
  • Stärk kommunens samarbete med sociala företag
  • Överför ansvaret för städning och inköp från hemtjänsten till arbetsmarknadsenheten
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera