Vänsterpartiet Ludvika

Bostadspolitik

Vänsterpartiet vill använda det kommunala fastighetsbolaget LudvikaHem för att utveckla socialt och ekologiskt hållbart boende i Ludvika kommun. Vi vill bland annat se en storsatsning inom allmännyttan på så kallad hyresgästnära solel – något som skulle sänka bostadsbolagets kostnader men också innebära sänkta boendekostnader för de boende i allmännyttan. Vi vill även att LudvikaHem blir delaktiga i arbetet med att etablera en så kallad ekoby vid Bysjöstrand.

Ludvikahem behöver öka sina anslag till sociala insatser i sina bostadsområden. Vi vill bland annat se en fritidsgård i Marnäs. Detta är möjligt om man sänker bolagets borgensavgift och minskar kravet på avkastning från kommunens sida. Som ett allmännyttigt bostadsbolag finns alla möjligheter för LudvikaHem att ta en betydligt mer aktiv roll i arbetet med att skapa ett socialt hållbart Ludvika men det kräver att kommunen också ger bolaget de ekonomiska förutsättningarna för detta. Då måste dagens avkastningskrav skrotas.

De utförsäljningar som genomförts under mandatperioden har urholkat Ludvikahems ekonomi. Lönsamma fastigheter har sålts av till ett privat investmentbolag och risken för fortsatta
utförsäljningar under kommande mandatperiod är stor. Vänsterpartiet är garanten för att inga fler lägenheter säljs ut.

  • Värna allmännyttan – inga utförsäljningar
  • Ludvikahem ska vara delaktiga i Ekoby Bysjöstrand
  • Storsatsning på hyresgästnära solel
  • Ökade sociala insatser från Ludvikahem
  • Planering för blandade upplåtelseformer vid planering av nya bostadsområden
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera