Vänsterpartiet Ludvika

De kommunala bolagen

På senare år har allt mer av kommunal verksamhet bolagiserats. Det har i vissa fall inneburit en påtagligt sämre öppenhet och minskad demokratisk kontroll. När Vänsterpartiet vid olika tillfällen i fullmäktige föreslagit olika satsningar inom fastighets- och bostadsbolagen har majoriteten svarat att man inte
anser att det är saker som fullmäktige ska lägga sig i.

Vänsterpartiet anser att kommunfullmäktige behöver ta ett större ansvar för styrningen av de kommunala bolagen. Vi anser att man bör överväga att återföra ägandet av kommunens fastigheter till kommunal förvaltning. Om verksamheten ska drivas i bolagsform är det absolut nödvändigt att öppenheten
och den demokratiska styrningen förbättras avsevärt.

Det innebär bland annat att handlingar och protokoll ska behandlas på samma sätt som i kommunala nämnder, att fullmäktige involveras betydligt mer i bolagens budgetarbete och att tanken om att fullmäktige inte ska lägga sig i bolagens verksamhet skrotas. De kommunala bolagen ska i allt praktiskt fungera och hanteras på samma sätt som de kommunala nämnderna.

Ett annat stort problem är att det kommunala fastighetsbolaget i flera år tagit in betydligt mer i hyra från skola och äldreomsorg än vad man haft i kostnader för att tillhandahålla verksamhetslokaler. Stora ekonomiska vinster har byggts upp i fastighetsbolaget. Pengar som istället borde ha använts till fler anställda i omsorgen och ökade resurser i skolan. Eventuella vinster ska alltid återföras till välfärden.

Genom att sänka kommunens hyror med 10 miljoner om året och genom att återföra de vinster som byggts upp inom fastighetsbolaget de senaste åren kan ett nödvändigt tillskott till välfärden skapas. Det är hög tid att välfärden prioriteras framför de kommunala bolagen.

Det är också nödvändigt att Ludvika kommun försöker hitta en mer lämplig ägare till den gamla folkhögskolan i Brunnsvik. En verksamhet som dras med stora och återkommande förluster, och som kräver att skattemedel pumpas in i bolaget för att hålla det flytande.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod

  • Ökad öppenhet i de kommunala bolagen
  • Överväg att återkommunalisera kommunens verksamheter och skrota LKFAB
  • Stärk fullmäktiges kontroll över bolagens budget
  • Vinster i de kommunala bolagen ska återföras till välfärden
  • Anpassning av befintliga fastigheter ska prioriteras framför nyproduktion i de fall detta är ett mer miljövänligt alternativ
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera