Vänsterpartiet Ludvika

Ekonomi för stärkt välfärd

För att möjliggöra ökade satsningar på välfärden måste kommunens ekonomi omprioriteras. Det så kallade överskottsmålet måste anpassas så att skola och äldreomsorg får mer resurser. Ett överskott på en procent (ca 20 miljoner) är tillräckligt för att klara oförutsedda kostnader.

För att inte öka skuldbördan på kommande generationer måste kommunen också bli mer återhållsam när det gäller investeringar. De senaste årens rekorddyra investeringar i tveksamma förskoleprojekt såsom Biskopsgården och f.d. dagcentralen på Ludvika gård måste få ett slut.

När Ludvika kommun för några år sedan överförde ägandet av sina fastigheter till det kommunala fastighetsbolaget uppstod ett stort ekonomiskt utrymme. Delar av detta utrymme behöver användas till ökat fastighetsunderhåll, men Vänsterpartiet anser att tio miljoner om året också måste användas till att sänka hyrorna inom välfärden.

Förslaget innebär tio miljoner om året i ökade anslag till välfärden.

Kommunen bör även prioritera att använda de fastigheter man äger, istället för att hyra in fastigheter från privata fastighetsbolag. Exempelvis borde kommunen flytta skolans kansli från hyrda lokaler i Marnäs till gruvkontoret i Grängesberg. Det är billigare och bättre att kommunen använder sina egna ägda lokaler.

Vi vill även att kommunen avyttrar förlustprojektet Brunnsvik. Kommunens köp av den gamla folkhögskolan har hittills inneburit att man tvingats låna över 10 miljoner kronor för att täcka
underskott i verksamheten, samtidigt som intäkterna är så små att man inte klarar av att genomföra nödvändigt underhåll.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod

  • Omfördela 10 miljoner om året från LKFAB till välfärden
  • Stärk välfärden med 20 miljoner om året genom ett mer realistiskt och ansvarsfullt överskottsmål
  • Återhållsamhet vid investeringar
  • Använd egna fastigheter istället för att hyra av andra
  • Avyttra det ekonomiska förlustprojektet Brunnsvik
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera