Vänsterpartiet Ludvika

En välfärd att lita på

Den senaste mandatperioden har präglats av nedskärningar i välfärden, allt för snåla anslag till kommunens välfärdstjänster såsom skola och äldreomsorg samt utförsäljningar av allmännytta. Istället för att möta de behov som finns inom förskola, skola och äldreomsorg har den styrande majoriteten prioriterat oansvarigt höga överskottsmål och miljonregn över det kommunala fastighetsbolaget.

Ludvika behöver en politisk kursändring där välfärd i hela kommunen prioriteras mycket tydligare än idag. Det måste bli ett stopp på utförsäljningar och tydligare satsningar på att bekämpa sociala klyftor i vår kommun. En röst på Vänsterpartiet är en garant för en sådan kursändring, där skolor och äldreomsorg får ökade anslag och där vi tillsammans skapar en hållbar kommun.

I detta valprogram presenterar vi en lång rad konkreta förslag som skulle skapa en påtagligt starkare välfärd och göra konkret skillnad i många kommuninnevånares vardag.

Vänsterpartiet går till val på att förbättra Ludvikas välfärd. Den högerpolitik som präglat kommunen den senaste mandatperioden måste brytas. Det måste bli ett slut på nedskärningar och utförsäljningar. En röst på Vänsterpartiet är en röst för att ersätta dagens högerpolitik med en progressiv välfärdspolitik.

Tillsammans kan vi skapa en välfärd att lita på i hela Ludvika

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera