Vänsterpartiet Ludvika

Hela kommunen ska leva

Ludvika kommun är en geografiskt utsträckt kommun. Det är viktigt att kommunal service finns i de olika kommundelarna. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till att man bland annat avlövat äldreboendet Säfsgården i Fredriksberg. Detta innebär en påtagligt lägre nivå av omsorg för äldre i Fredriksberg. Därför vill vi att kommunen under mandatperioden återetablerar ett fullvärdigt särskilt boende på Säfsgården som även erbjuder demensplatser.

Man ska inte tvingas att flytta från Fredriksberg för att man blir gammal och i behov av stora omsorgsinsatser.

Vi vill också att kommunen utlokaliserar kommunala jobb till gruvkontoret i Grängesberg. På samma sätt som skolungdomar förväntas åka till centrala Ludvika för högsradiestudier kan kommunala tjänstepersoner åka till arbetsplatser i Grängesberg.

En ordentlig utlokalisering av kommunala jobb innebär dels att man nyttjar befintliga fastigheter som kommunen redan äger, men det innebär också att man stärker Grängesberg med fler arbetstillfällen.
Vänsterpartiet har under mandatperioden i flera omgångar föreslagit att olika kommunala verksamheter ska flyttas till gruvkontoret, men förslagen har alltid röstats ner. Vänsterpartiet kommer även under nästa mandatperiod att driva frågan om utlokalisering av kommunala jobb.

Såväl frågan om Säfsgården som frågan om att utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg kommer att vara högt prioriterade frågor om vi efter valet hamnar i förhandlingar om att bilda majoritet med andra
partier i kommunen.

  • Kommunala jobb till Grängesberg
  • Återställ Säfsgården
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera