Vänsterpartiet Ludvika

Kultur och fritid

I Ludvika kommun finns en stort och aktivt föreningsliv som gör fantastiska insatser. Vänsterpartiet ser föreningslivet som en viktig del i att förbättra integrationsarbetet och skapa en bra kommun att leva i. Många föreningar sliter hårt med knappa resurser. Vi vill under kommande mandatperiod fortsätta och
ytterligare höja de föreningsbidrag som betalas ut.

Vänsterpartiet vill se ökade satsningar inom fritidsområdet ibland annat Marnäs. Vi anser att LudvikaHem som ett socialt ansvarstagande bostadsbolag ska bekosta en fritidsgård i Marnäs. Vi vill också att kommunen fortsätter att utveckla den fina verksamhet som bedrivs inom kulturskolan. Vi vill att verksamheten flyttas till Folkets hus i Ludvika och att terminsavgiften för barn och ungdomar avskaffas.

Det ska inte vara en klassfråga om man ska kunna lära sig att spela ett instrument, dansa eller ta del av någon annan av kulturskolans verksamheter.

Vi vill säkerställa att alla barn och ungdomar har möjlighet att ta del av alla de många fritidsaktiviteter som finns i vår kommun genom att inrätta en fritidsbank där man kostnadsfritt kan låna sport- och fritidsutrustning.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod

  • Ökade anslag till föreningslivet
  • Öppna en fritidsgård i Marnäs
  • Avgiftsfri kulturskola
  • Flytta Kulturskolan till Folkets Hus
  • Öppna en kommunal friidsbank
  • Öka ungas möjlighet till inflytande
  • Stimulera allmänhetens delaktighet och deltagande i kulturella aktiviteter
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera