Vänsterpartiet Ludvika

Ökad service till äldre

För att öka utbudet av välfärdstjänster till de äldre i kommunen, och för att skapa fler jobb till flera av de personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden vill Vänsterpartiet genomföra ett antal olika arbetsmarknadsprojekt. På så vis kan kommunens kostnader för försörjningsstöd sänkas, samtidigt som våra äldre får tillgång till fler välfärdstjänster.

Vi vill att Ludvika kommun inför en så kallad fixartjänst för äldre. Det innebär att äldre personer gratis kan få hjälp med olika enklare sysslor i hemmet som innebär en risk för exempelvis fallolyckor. Det här är något som finns i många kommuner.

Förutom att öka tryggheten för våra äldre innebär detta en minskad risk för fallolyckor med mänskligt lidande och höga omsorgskostnader som följd.

Fallolyckor är idag ett stort problem. Bara i Dalarna råkar årligen ungefär 1.700 äldre personer ut för så allvarliga fallolyckor att det kräver sjukhusvård. Omkring 40 äldre om året råkar ut för så allvarliga fallolyckor att de avlider.

Att införa kommunal fixartjänst är ett sätt att aktivt motverka detta. I dag finns fixartjänst i över hälften av landets kommuner. Det är hög tid att även Ludvika inför detta.

Vi vill även att kommunen arbetar aktivt med att bryta det digitala utanförskap som växer sig allt större i takt med att samhällets olika funktioner anpassas för den nya digitala tekniken. Många äldre personer hamnar idag utanför viktiga samhällsfunktioner på grund av detta. Det finns också många personer
som av ekonomiska skäl inte kan hänga med i den tekniska utvecklingen. Därför bör Ludvika kommun införa så kallade IT-lotsar, som erbjuder stöd och tillgång till teknisk utrustning.

Vi vill se IT-lotsar i alla större kommundelar, förslagsvis lokaliserade vid kommunens olika bibliotek. Där ska den som så önskar ha möjlighet att låna datorer och surfplattor samt få hjälp att utföra olika digitala ärenden såsom att ta del av digitala myndighetstjänster, boka biljetter, genomföra videosamtal med anhöriga med mera.

Vi vill även att tjänsten tillhandahålls på kommunens särskilda boenden och trygghetsboenden med hemtjänst. Vi vill även att kommunen återinför matdistribution till äldre. Det är inte rimligt att omsorgspersonalen i hemtjänsten lägger tid på att värma snabbmat när vi har en väl fungerande kostorganisation med egna tillagningskök i kommunen.

För att säkerställa att de äldre får tillgång till vällagad och näringsriktig kost, samtidigt som vår duktiga omsorgspersonal kan fokusera på omsorgsarbete vill vi att kommunen erbjuder matlådor för hemkörning från de kommunala köken.

Gemensamt för dessa förslag är att de på ett ytterst påtagligt sätt ökar kommunens service till de äldre i hela kommunen, samtidigt som ett stort antal personer som idag lever på försörjningsstöd och i utanförskap kan få meningsfulla jobb och en egen försörjning. En möjlighet kan vara att kommunen upphandlar dessa tjänster från icke vinstdrivande sociala företag alternativt att de genomförs direkt i kommunal regi genom kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod

  • Införa avgiftsfri fixartjänst till äldre
  • Återinföra matdistribution
  • Införa IT-lotsar i alla större kommundelar
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera