Vänsterpartiet Ludvika

Skola och förskola

En helt avgörande fråga de kommande åren blir att möta de stora och väldigt eftersatta behov som finns inom förskola och skola i Ludvika. Ökade anslag för att möjliggöra att möta varje barns behov av stöd är helt avgörande.

I dag satsar Ludvika mindre än nästan alla andra kommuner på skolan. En välfungerande skola som satsar på stöd och resurser för att möta varje barns behov måste prioriteras. Genom omprioriteringar i kommunens budget kan ytterligare flera miljoner om året satsas på skolan.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur
och konst. För att säkra tillgången till detta så ska Ludvika kommun lämna en kulturgaranti till barn i för- och grundskolan.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod

  • Mer pengar till skola och förskola
  • Resurspersoner inom skolan som arbetsmarknadsprojekt
  • Avgiftsfri förskola för barnfamiljer med låg inkomst
  • Fri skolfrukt för alla barn från F-klass till och med årskurs 6
  • Utveckla öppna förskolan som en naturlig mötesplats
  • Fördjupad kommunal samverkan kring Skapande skola
  • Inför kulturgaranti för barn i förskola och grundskola
  • Utveckling av estetiska lärprocesser i skolan
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera