Vänsterpartiet Ludvika

Vård och omsorg

Tillsammans med skolan är äldreomsorgen ett område som på senare år nedprioriterats. Riktade statsbidrag för att stärka äldreomsorgen har följts upp av lokala sparprogram med minskade anslag till personal och stora nedskärningar som följd.

En av de stora utmaningarna inom kommunens äldreomsorg är den allt för stora personalomsättningen. Med en stor andel timanställd personal får den äldre ofta träffa väldigt många personer när de får sin omsorg. Att ersätta de otrygga timvikariaten med fasta jobb är både en kvalitetsfråga för att skapa en
god omsorg, men det är också en anständighetsfråga att kommunens inte ska utnyttja otrygga anställningar. Välfärdsarbetarna förtjänatar fasta jobb med rätt till heltid.

För Vänsterpartiet är det också en självklarhet att äldreomsorgen i Fredriksberg måste stärkas och att det särskilda boendet med egen demensavdelning på Säfsgården ska återetableras. Den nedskärning som gjordes för ett par år sedan har inneburit en lägre nivå av omsorg i Fredriksberg. Man ska inte behöva flytta bara för att man blir gammal och i behov av större omsorgsinsatser. Vi kräver att Säfsgården återställs.

Detta vill Vänsterpartiet under nästa mandatperiod

  • Schysta arbetsvillkor – ersätt timvikariat med fasta jobb
  • Minimera förekomsten av delade turer
  • Mer pengar till äldreomsorgen
  • Återställ Säfsgården till SÄBO med demensavdelning
  • Äldreomsorg utan vinstintresse – inga välfärdskapitalister i Ludvikas äldreomsorg
  • Bevara habiliteringsersättning och undanta den vid beräkning av försörjningsstöd
  • Inför kulturgaranti för barn i förskola och grundskola
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera